ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2014 | 25 ností montáže keramické svorkovnice nebo převodníku (ve formě tzv. výměnné měřicí vložky). Plášťové odporové a termoelektrické snímače s minerální izolací lze ohýbat. Snímače teploty FlexiTEMP® 60 jsou urče- ny pro aplikace, kde vyniknou jejich hlavní přednosti jako např. rychlá reakce na změ- ny teploty, ohebnost stonku, malé rozmě- ry a odolnost pláště proti korozi. Snímače lze použít bez upevňovacích prvků nebo s upevňovacími prvky jako např. přesuv- nými šroubeními apod. V provedení s pří- rubkou je snímač vhodný pro použití jako součást snímače bez ochranné armatury, do jímky a s jímkou (například ModuTEMP® 70). ModuTEMP® 70 Snímače teploty s armaturou Modulární koncepce, variabilní rozměry a materiály snímačů teploty ModuTEMP® 70 zjednodušují objednávání a zvyšují použi- telnost v mnoha běžných i náročných prů- myslových aplikací. Základem snímačů je výměnná měřicí odporová nebo termoelektrická vložka s minerální izolací, kterou je možno kom- pletovat s různými provedeními armatur a připojovacích hlavic. Měřicí vložka je v hlavici snímače upevně- na dvěma odpruženými šrouby zajišťujícími přítlak na dno jímky, resp. ochranné trubky. Průmyslové odporové (RTD) a termoelek- trické (TC) snímače teploty ModuTEMP® 70 vyrobené na bázi výměnných měřicích vložek s minerální izolací, jsou určeny pro přesné dálkové měření a regulaci teploty kapalných i plynných médií v prostředí bez a s nebezpečím výbuchu plynu nebo pra- chu (certifikát ATEX). Snímače mohou být dodány s připojo- vací svorkovnicí nebo s převodníkem s vý- stupem 4 až 20 mA, případně HART, Profi- bus, Fieldbus umístěným v hlavici snímače. RTD – stanovená měřidla – jsou rovněž certifikovány jako součást fakturačních měřidel tepla předávaného vodou, vodní párou a dále technických plynů a kapalin. Provedení s převodníkem není certifiková- no pro fakturační měření. CeraTEMP® 80 Snímače teploty s ochrannou trubkou Základem snímačů CeraTEMP® 80 jsou je- den nebo dva drátové termočlánky uložené vkeramických izolačníchkorálíchnebokapilá- rách. V této podobě jsou potom termočlánky vloženy do vnitřní keramické a vnější kovové ochranné trubky nebo do dvou keramických ochranných trubek, případně do dalších kom- binací jedné až tří ochranných trubek, včetně keramických trubek s platinovým povlakem. Studenékoncetermočlánkujsoupřipojenyna svorky keramické svorkovnice v hlavici sníma- če, A nebo B dle DIN, sloužící k připojení kom- penzačního nebo prodlužovacího vedení. Proměřeníteplotysevyužívávznikutermo- elektrického napětí, jehož velikost je závislá na rozdílu teplot měřicího konce a srovnáva- cího konce termočlánku. Snímače mohou být rovněž dodány s převodníkem na unifikova-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=