ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2023

PRŮMYSLOVÉ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY Měření neelektrických veličin, senzorová technika www.elektroprumysl.cz • prosinec 2023 • ročník 13 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

Chytrá světla pro každého a pro každý okamžik. Bezdrátové ovládání Použijte svůj telefon, hlas nebo dálkové ovládání. Proč volit Innr? ✓ Vysoká úspora nákladů za energie ✓ Dostupné řešení opravdu pro každého ✓ Výborný poměr cena/kvalita ✓ Vyvinuli bývalí zaměstnanci firmy Philips ✓ Plná kompatibilita s produkty HUE ✓ Jedinečné stmívání v odstínech bílé ✓ Široký sortiment svítidel do interiéru i exteriéru ✓ Velmi jednoduché uvedení do provozu Energeticky úsporné Chytré LED žárovky spotřebují až o 90 % méně energie. Snadná instalace Instalaci chytrých LED žárovek zvládne úplně každý. Simulace přítomnosti Funkce pro vytvoření dojmu, že je někdo doma. Plně kompatibilní s Philips HUE Nakupujte online na www.est-shop.cz: Chytré LED žárovky • Chytré LED pásky • Chytrá LED bodová světla Chytré LED venkovní osvětlení • Chytré LED stropní osvětlení EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Oficiální dodavatel značky INNR v ČR WWW.EST-PRAHA.CZ Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL prosinec 2023 | 1 Vážení čtenáři a techničtí nadšenci, stojíme na prahu éry, kdy technologie senzorů a měření neelektrických veličin překračují hranice toho, co bylo ještě před několika lety považováno za sci-fi. V této dynamické době je nesmírně důležité udržet krok s neustálým vývojem a inovacemi nejenom ve světě senzorové techniky a měření neelektrických veličin na které je aktuální prosincové číslo tematicky zaměřeno. Senzory jsou základní stavební kameny moderního průmyslu, robotiky, medicíny, ale i každodenního života. Díky nim můžeme získávat důležité informace o světě kolem nás, o procesech, které potřebujeme monitorovat nebo řídit. V oblasti senzorové techniky dochází k významným posunům, přičemž důraz je kladen na inteligentní senzory schopné zpracovávat data přímo na místě jejich vzniku. Tyto smart senzory jsou schopné komunikace a integrace do složitých systémů, což otevírá nové možnosti v oblasti automatizace a monitorování. Dalším klíčovým trendem je miniaturizace a využití MEMS technologií, které umožňují výrobu mikroskopických senzorů a aktuátorů. Tyto komponenty najdeme v moderních chytrých telefonech, vozidlech, medicínských přístrojích a v mnoha dalších aplikacích. Je zřejmé, že pokroky v senzorové technice a měření neelektrických veličin mají klíčový význam pro budoucí inovace a efektivitu průmyslových, ale i každodenních procesů. V dnešním technologicky pokročilém světě se setkáváme s potřebou přesného měření a monitorování široké škály fyzikálních veličin. Kromě elektrických veličin, jako jsou napětí, proud nebo frekvence, je stejně důležité měření neelektrických veličin, jako jsou teplota, tlak, vlhkost, průtok, rychlost, síla, akustický tlak, osvětlení a mnoho dalších. Tyto veličiny hrají klíčovou roli v různých oblastech průmyslu, vědy a každodenního života a jejich správné měření je zásadní pro bezpečnost, efektivitu a kvalitu procesů a produktů. Pro přesné měření neelektrických veličin se využívají různé metody a senzory. Tyto senzory často využívají principy převodu neelektrické veličiny na elektrický signál, který lze snadno zpracovat a analyzovat. S rostoucí potřebou integrace dat a automatizace se stává jejich role ještě důležitější a vývoj přesnějších a citlivějších senzorů je neustálým cílem inženýrů po celém světě. Jak se blížíme k závěru dalšího roku plného výzev a úspěchů, dovolte mi, abych vám všem popřál, aby nový rok 2024 byl rokem, kdy vaše technické sny a ambice naleznou svou plnou realizaci. Ať vás provází neustálý pokrok a inovace, které vám umožní překonávat hranice možného a dosahovat nových výšin v elektrotechnice a průmyslové automatizaci. S nadějí a optimizmem vstupme do nového roku a těšme se na všechny výzvy, které přinese. Ať vás v novém roce 2024 provází úspěch a spokojenost ve všech vašich technických i lidských snaženích. Přeji vám příjemné a poučné čtení. S technickým pozdravem, Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | prosinec 2023 62 20 8 42 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Na míru sestavené a prokabelované ovládací skříňky ulehčují vaše podnikání ......................... 6 » Nabídka polohových spínačů společnosti Eaton ..................................... 8 » Miniaturní optické senzory řady SA2E .................................................. 10 » Stäubli nabízí řešení pro nabíjení vozidel AGV a AMR ................................. 12 » Převodníky vstupních signálů ........... 14 » Access point Teltonika TAP 200 za bezkonkurenční cenu je na českém trhu ....................................... 18 » ID karty pomáhají snižovat výskyt manuálních chyb ve výrobě .................................................. 20 » Bezpečnostní světelné závory s funkcí MUTING ..................................... 24 » Ovládací panely a nosná ramena TEKNOKOL ................................................ 26 » Senzory pro výrobní linky ................... 28 » DRPC-140-EHL vestavný počítač na DIN lištu ............................................... 32 » Senzory pro řízení pohybu a výroby ..................................................... 36 » S-Flow – nový kompaktní ultrazvukový příložný průtokoměr na tenká potrubí ..................................... 42 » Plynová pružina – neviditelná a neocenitelná podpora ...................... 46 » Norimberg nie je iba o klobáskach… ....................................... 50 » Blanking u bezpečnostních světelných závor ..................................... 52 » Naše inovativní senzorová řešení vás budou doprovázet celým balicím procesem .................................. 54 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » 5 vánočních tipů: nadělte vychytávky značky RUNPOTEC! ........ 58 » Provedení místa připojení ochranného vodiče ................................ 62 » Měření teploty prostřednictvím výkonových jističů ABB SACE ............. 66 » Zásady ochrany před účinky tepla dle normy ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 ... 68 » Projektování detekčních a poplachových zón systémů EPS .... 70

ElektroPrůmysl.cz OBSAH prosinec 2023 | 3 122 108 84 78 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Závady elektroinstalací způsobují požáry i milionové škody .................... 72 » Designová řada vypínačů s nově vyvinutým spínačem ............................. 74 » Jak správně vybrat proudový chránič (RCD) ........................................... 76 » Nová průchozí WAGO svorka 2773 PUSH WIRE® .............................................. 78 » Obecné zásady ochrany proti nadproudům ............................................ 80 » Projektování, instalace a revize přepěťových ochran .............................. 82 » Principy a požadavky na základní ochranu pro elektrické instalace ....... 84 » Jak označovat vnější vlivy ve výkresové dokumentaci ................. 88 » Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů v občanské výstavbě ..................................................... 90 ALTERNATIVNÍ ENERGIE » Jak jsem doma vyšperkoval energetický management a šetřím s FVE i spotovými cenami desítky procent ....................................................... 92 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Osvědčené a robustní snímače úhlu natočení a snímače náklonu KINAX .......................................................... 98 » Chytrá všestranná bezdrátová minikamera Ferret Tools s detektorem napětí ............................ 100 » 100 let zkušeností nejen s analogovými přístroji ...................... 102 » Přesné měření spotřeby energie ve výrobních procesech .................... 106 » Analyzátory kvality elektrické energie Fluke 177X .............................. 108 » Revize a kontroly elektrické části systému EPS ........................................... 112 » Komplexní řešení dálkového měření teploty od JSP ........................ 116 » Termokamery a přístroje FLIR jsou prostředek ke snížení nákladů za energie ............................................... 122

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | prosinec 2023 162 138 132 148 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Termovizní kontroly elektrických zařízení .................................................... 128 ELEKTROMOBILITA » Firemním flotilám dominují elektromobily značky Škoda. Většinou je dobíjejí na pomalých nabíječkách ............................................ 132 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Kompaktní konektory pro bezpečné plug-in systémy pro napájení železnic ......................... 134 LEGISLATIVA A NORMALIZACE » Jaké změny přinesla nová norma ČSN 34 2710 z roku 2023? ................ 138 SOFTWARE » Seznamte se s novou verzí EPLAN Platforma 2024 ....................... 140 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Řízení uzemňovacích soustav trafostanic a jejich ochrana před bleskem a zkraty ........................ 142 » ROBOTY 2024 se vracejí zpět k základům ................................... 144 » Revize normy ČSN 34 2710 pro systémy EPS ................................... 146 » Nové požadavky na elektroinstalace z hlediska požární bezpečnosti ...... 148 DISKUSNÍ FÓRUM » Uzemnění zkratovací soupravy a viditelné odpojení vn ...................... 150 » Revize upraveného rozváděče ........ 150 » Vnější vliv BD a PBŘ ............................. 151 » Hromosvod a pergola ......................... 152 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Termokamery ........................................ 154 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 162

Čistírna odpadních vod | Olomouc Efektivní a spolehlivý provoz celé technologie zajišťuje řešení EcoStruxure Plant pro čistírny odpadních vod. Samozřejmě je v souladu s digitální transformací a chytrou údržbou. Obnova dispečinku a automatizace ČOV Olomouc Inovace www.se.com/cz STÁHNOUT CASE STUDY V ČEŠTINĚ

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 6 | prosinec 2023 Na míru sestavené a prokabelované ovládací skříňky ulehčují vaše podnikání Společnost EK-INDUSTRY, s.r.o. působí na českém a slovenském trhu jako spolehlivý a dlouholetý dodavatel elektro komponentů a služeb pro bezpečnost strojů a zařízení. Díky mnohaletým zkušenostem v oboru navrhujeme řešení bezpečnosti strojních zařízení přesně podle potřeb a procesů vašeho podniku. Nedílnou součástí našich služeb jsou dodávky certifikovaných a vysoce kvalitních produktů. Pro průmyslový segment již řadu let dodáváme na trh, jako výhradní distributor, značku Giovenzana International BV. Ovládací skříňky řady TLP a PQ pro universální využití v průmyslu Ovládací skříňky řady TLP obsahují 1 až 5 otvorů, a série PQ je vyráběna v provedení s 1 až 6 otvory o průměru 22 mm, pro osazení ovládacími prvky. Ovládací krabičky PQ a TLP mají universální využití prakticky téměř ve všech odvětvích průmyslu. Uplatní se všude tam, kde je třeba ovládat nějaké elektrické zařízení. Pomocí ovládacích prvků, jako jsou tlačítka běžná i bezpečnostní, přepínače, signálky, joysticky apod., sestavujeme ovladače podle konkrétních potřeb zákazníka. Pro své zákazníky, také opatřujeme ovladače kabelem, se zapojením dle požadovaného schématu. Navíc, krabičky řady PQ nabízíme ve dvou verzích, ve žluto-černém a šedo-černém provedení. Toto členění je důležité z hlediska účelu, ke kterému mají být vý-

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2023 | 7 sledné ovladače použity. Žluto-černé ovladače (PQ krabičky) jsou používány všude tam, kde se jedná o zdůraznění bezpečnostního prvku. Šedo-černé provedení se využívá v případech, kdy se jedná o ovladače používané buď jako vedlejší (např. central stop vs. pomocný hlavní vypínač), nebo jako designové provedení ovladače. Snadné upevnění a následné používání Na míru sestavené ovladače řady PQ nebo TLP lze upevnit na stěnu nebo jakýkoliv jiný podklad pomocí čtyř samostatných otvorů. To je velká výhoda ovladačů Giovenzana, že jsou pro fixaci na podkladový povrch vybaveny 4 nezávislými otvory pro upínací šrouby (krabičky PQ a TLP mají zvlášť otvory pro 4 šrouby k upevnění víka a 4 otvory pro montážní šrouby "do panelu"). Zkompletovaný (uvnitř prokabelovaný) ovladač lze snadno připevnit bez toho, aby bylo pro upevnění k podkladovému povrchu nutné odšroubovat víko krabičky. Je to velice praktické při montáži na panel nebo např. při změně umístění ovladače PQ či TLP. Řada TLP je navíc vybavena očkem pro možnost zavěšení ovladače na stěnu pro případy, kdy je ovladač TLP vybaven delším kabelem k mobilnímu využití ovladače. Kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi vám pomůžeme s výběrem a připravíme nabídku na míru. EK-INDUSTRY, s.r.o. Nádražní 455, 679 04 Adamov Tel.: +420 515 532 161 E-mail: info@ek-industry.cz www.ek-industry.cz Umisťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení. V místech, která nejsou navržena výslovně pro instalaci kabelů, např. v servisních šachtách a prostorech, musí být kabely uloženy tak, aby nebyly vystaveny žádnému škodlivému vlivu během normálního provozu sousedních instalací (např. plynových, vodovodních nebo parních potrubí). Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci, musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů. Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a naopak. Toho může být dosaženo: • vhodnou vzdáleností těchto rozvodů mezi sebou, nebo • použitím mechanických nebo tepelných krytů. Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky: • vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů a • musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle článku 413 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části. V šachtách výtahů (nebo zdviží) nesmí být vedeny žádné systémy vedení, které nejsou součástí instalace výtahu.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 8 | prosinec 2023 Nabídka polohových spínačů společnosti Eaton Ochrana obsluhy i strojů samotných je jednou ze základních požadavků funkční bezpečnosti. Pro tyto účely a také detekci přesné polohy se i v současné době nejčastěji používají polohové spínače. Pojďme se společně podívat na to, jaké přístroje pro tyto aplikace najdeme v nabídce společnosti Eaton. Polohové spínače řady LS-Titan fungují na mechanickém principu. Jsou schopné detekovat polohy pohyblivých částí a současně zajistit jejich uvedení do bezpečné polohy. Při vybavení rozpínacími kontakty jsou pak schopné zajistit nucené rozepnutí dle normy EN 60947-5-1. Oblíbenými snímači řady LS-Titan jsou přístroje v lehkém plastovém provedení. Je-li však potřeba robustnějšího provedení, tak v nabídce najdeme i výrobky s kovovou konstrukcí. Stejně jako například u výrobků řady RMQ-Titan se signalizačními a ovládacími přístroji se i v tomto případě setkáváme s modulárním systémem. Díky tomu mají přístroje vyměnitelné hlavice, které tak umožňují flexibilní použití v různých aplikacích. Samotné polohové spínače jsou standardně vybaveny dvěma rozpínacími kontakty, a jsou tak vhodné při použití v bezpečnostních obvodech, kde je potřeba redundance. V nabídce najdeme také polohové spínače LS-E. U těchto přístrojů není nutné přesné nastavení spínací polohy již při výrobě zařízení. Přístroj je schopen se „naučit“ polohu spínacího bodu jednoduchým stisknutím tlačítka až při samotném nastavování na místě. Další možnosti využití pak máme s analogovými polohovými spínači s napěťovým výstupem. Ty umožňují používat LS-Titan také v řadě nových aplikací, kde by mechanické zjišťování polohy nemuselo poskytovat dostatek informací, například při zjišťování polohy otevřených klapek kouřových plynů atd. Dalšími přístroji, které můžeme najít v nabídce jsou bezpečnostní polohové Základní přístroj řady LS Bezpečnostní polohový spínač LS-ZBZ

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2023 | 9 spínače sloužící k detekci bezpečnostních ústrojí jako jsou dveře či kryty strojních zařízení. Oproti standardním bezpečnostním spínačům tato řada LS-…ZBZ nabízí snímače s opatřeními proti nepovolené manipulaci, dále pro zvýšenou ochranu personálu a výrobních procesů, a také se zpožděným spínáním. V nabídce společnosti Eaton najdeme také magnetické spínače. Ty jsou určeny k monitorování různých bezpečnostních ochran, dveří, klapek a krytů v aplikacích, kde potřebujeme zajistit vysokou úroveň bezpečnosti osob a zařízení. Magnetické spínače řady RS-Titan jsou pozoruhodné svou robustní konstrukcí, spolehlivou funkcí a vysokou úrovní zabezpečení. Stupeň krytí IP69K pak zajišťuje i odolnost vůči tlakovému mytí. Což nám umožňuje jejich využití i v prostředí s vysokými hygienickými nároky jako je třeba potravinářství. Tyto spínače splňují nejvyšší bezpečnostním standardy PL e dle ČSN EN ISO 13849-1 a SIL 3 v souladu s ČSN EN 61508/ČSN EN 62061. Certifikace TÜV je samozřejmostí. Dají se tedy použít i tam, kde jsou vyžadovány přísné evropské bezpečnostní standardy. Neméně důležitou vlastností magnetických spínačů z řady RS-Titan je jejich provozní tolerance, díky ní pracují spolehlivě i v případech, kdy se nedaří kryty úplně zavřít například z důvodu prověšených dveří apod. U běžných mechanických bezpečnostních spínačů toto nelze zcela zaručit. Provozní tolerance magnetických spínačů RS-Titan také zjednodušují jejich instalaci a také umožňují prodloužení intervalů pravidelné údržby. Nabídka polohových spínačů je velice široká a různorodá a nabízí i rozličné příslušenství. Pomocí řešení společnosti Eaton tak máme možnost realizovat velkou škálu aplikací včetně zajištění monitoringu procesů, a především jejich bezpečnosti. Pro všechny přístroje sloužící k zajištění funkční bezpečnosti strojů je také možné z webových stránek společnosti Eaton stáhnout soubory potřebné k výpočtu již zmíněných bezpečnostních požadavků na úroveň vlastní PL či integrity bezpečnosti SIL. EATON Elektrotechnika, s.r.o. Technická podpora CZ Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Magnetické spínače RS-Titan Brzdění protiproudem u motoru Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase. Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například s použitím ruční síly nebo jakékoliv jiné síly způsobující otáčení hřídele poté, co byl zastaven, nemělo za následek nebezpečný stav.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 10 | prosinec 2023 Miniaturní optické senzory řady SA2E Miniaturní vysoce výkonné optické senzory SA2E s ještě lepší přesností detekce a dobou odezvy. Doposud bylo nutné detekovat malé, rychle se pohybující objekty pouze s nutností určité vzdáleností mezi nimi. U SA2E se však doba odezvy zrychlila na 0,5 ms, což umožňuje detekovat souvislé rychle se pohybující malé předměty během vysokorychlostní přepravy. Díky snížení průměru světelného paprsku o 30 až 40 % bylo ve srovnání s běžnými optickými senzory dosaženo vyšší přesnosti detekce polohy. Optický senzor SA2E lze s velkou výhodou používat také v prašném prostředí. Díky době odezvy pouhých 0,5 ms umožňuje SA2E nepřetržitou detekci malých objektů pohybujících se vysokou rychlostí. Volitelně je možné aplikovat montážní držák nesoucí vzduchový ventilátor, který posléze detekuje výkon senzoru a optimálním tlakem proudícího vzduchu udržuje povrch čočky senzoru čistý. Senzor disponuje velkým rozsahem provozních teplot v rozsahu od -30 až +55°C. Je tak ideální i pro instalace na zařízeních používaných v chladírenských skladech. Hlavní vlastnosti: • vysoká přesnost detekce • krátká doba odezvy 0,5 ms • výstup PNP nebo na vyžádání NPN • režim„světlo“ nebo„tma“ • LED signalizace funkčního stavu • napájení 10 –30 V DC • provozní teplota -30 až +55°C • rozměry 10,8 x 31,5 x 19,5 mm (š x v x h) • provedení s kabelem 2 m nebo konektorem M8 • krytí IP67 REM-Technik s.r.o. Klíny 35, 615 00 Brno Tel.: +420 548 140 000 E-mail: office@rem-technik.cz www.rem-technik.cz

ERGATE Automation s. r. o. | Klíny 35, 615 00 Brno | Tel.: +420 548 140 001 | office@ergate.cz | www.ergate.cz Inteligentní optický senzor Smart-VS Technologie umělé inteligence Strojové účení a sofistikované algoritmy Rozpoznání prostorové orientace objektů • rychlá a snadná konfigurace • bez nutnosti programování • tlačítko TEACH a kompletní uživatelské rozhraní s 5 stavovými LED diodami • dosah 50…150 mm • jasný viditelný červený ukazatel • Ethernet komunikace bod-bod • krytí IP65

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 12 | prosinec 2023 Stäubli nabízí řešení pro nabíjení vozidel AGV a AMR Automaticky naváděná vozidla (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR) jsou neviditelnými hrdiny skladů a výrobních hal. Zajišťují bezproblémovou a efektivní přepravu těžkých předmětů, polotovarů nebo hotových výrobků, čímž odlehčují pracovníkům ve skladech a výrobě. Aby však mohly plnit svůj důležitý úkol, je nezbytná nabitá baterie. Protože baterie je jednou z drahých a důležitých součástí AGV/AMR, je proto klíčové spolehlivé řešení nabíjení, aby nedocházelo k přerušení provozu a poškození baterie. Vozidla AGV a AMR se používají především v průmyslovém prostředí, kde je třeba přepravovat těžké materiály na dlouhé vzdálenosti v rámci budovy, například ve skladech nebo výrobních halách. Buď se řídí vlastními senzory, nebo sledují předem definované cesty, ať už prostřednictvím linek, podlahových kabelů nebo dokonce rádiových vln. Skutečná výzva však spočívá v definování řešení pro dobíjení baterií. Musí být možné procesy nabíjení plynule integrovat do pracovního procesu, aby nedocházelo k větším přerušením. K tomu existují různá řešení, jako je výměna baterií, automatické a příležitostné nabíjení a automatická výměna baterií. Každé z těchto řešení má své výhody a nevýhody. Různá řešení nabíjení Výhodou výměny baterií je, že AMR/AGV je rychle připraven k dalšímu použití. Vyžaduje však obsluhu, která musí provést ruční výměnu a nabít vybitou baterii v nabíjecí stanici. Automatická výměna akumulátorů naproti tomu umožňuje plně automatický proces výměny a nabízí alternativu k ruční výměně. Pro automatickou výměnu jsou však nutná další infrastrukturní opatření, která předpokládají výměnu a nabíjení vedle systému AMR/AGV. Dalším řešením nabíjení je automatické a příležitostné nabíjení. Jeho výhodou je, že ho lze díky dobrému plánování bezproblémově začlenit do pracovního procesu. Není nutná žádná manuální asistence a stačí pouze jedna nabíjecí stanice, ke které mohou AMR/AGV přistupovat, kdykoli se naskytne příležitost, aniž by došlo k přerušení pracovního procesu. Díky tomu a stále se zvyšujícím nabíjecím proudům není nutná výměna baterií a řešení automatického a příležitostného nabíjení se využívá stále častěji.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2023 | 13 Malé komponenty s velkým dopadem Při bližším pohledu na proces automatického a příležitostného nabíjení je třeba věnovat zvláštní pozornost dokovacímu zařízení na nabíjecí stanici. Základní kontaktní technologie společnosti Stäubli nazvaná MULTILAM zajišťuje spolehlivé spojení, které nabízí minimální kontaktní odpor a vysoký počet cyklů párování. Díky svému kompaktnímu tvaru vyžaduje konektor méně místa a je lehký. Řešení lze plně přizpůsobit aplikačním potřebám zákazníka, ať se jedná o vysoký přenos proudu, velikost, materiál a možnosti umístění dalších modulů (datový, pneumatický, kapalinový atd.), a proto nabízí vysokou flexibilitu. Řešení Stäubli pro vysoké vychýlení umožňuje absorpci radiálního a úhlového vychýlení během procesu připojení Pro proces automatického připojení musí být dokovací zařízení navrženo tak, aby kompenzovalo případnou nesouosost mezi vozidlem a konektorem nabíjecí stanice a umožnilo tak hladký proces nabíjení. Trh vyžaduje vyrovnání až do +/- 10 mm, ale stávající řešení nabízejí pouze omezené vyrovnání. Pro splnění tohoto požadavku vyvinula společnost Stäubli Electrical Connectors řešení pro své konektory, které tuto kompenzaci umožňují. Další funkce: - až do +/-10 mm nesouososti v osách X a Y - úhlová nesouosost až do 3° - Možnost různých velikostí a montáží (panel nebo pouzdro) - LMFB (Last Mate First Break) - Kompaktní design - Polymerový materiál - Kompatibilní s CombiTac uniq a direqt - Kontaktní technologie MULTILAM O společnosti Stäubli Stäubli nabízí inovativní mechatronická řešení ve svých čtyřech divizích: Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics a Textile. Společnost Stäubli byla založena v roce 1892 a dnes je mezinárodní korporací se sídlem ve švýcarském Pfäffikonu a více než 6000 zaměstnanci po celém světě. Stäubli působí ve 29 zemích prostřednictvím výrobních, obchodních a servisních poboček, včetně sítě obchodních zástupců v 50 zemích. Pardubická pobočka firmy je centrálou pro střední a jihovýchodní Evropu se zodpovědností za Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a další země jihovýchodní Evropy. Najdete zde kompletní administrativní zázemí, školicí centrum s několika roboty, technickou podporu pro všechny divize, lokální sklad a dílnu pro opravy robotů i systémů pro automatickou výměnu nástrojů. Stäubli Systems, s.r.o. Hradecká 593, 530 09 Pardubice Tel.: +420 731 131 734 E-mail: connectors.cz@staubli.com www.staubli.com/electrical

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 14 | prosinec 2023 Převodníky vstupních signálů Velké množství různých digitálních, analogových i datových signálových a přenosových standardů a protokolů přináší v mnoha případech problémy, jak je snadno a rychle propojit do jednoho datového toku pro další zpracování a vyhodnocení nebo přenos do cloudového prostředí. Společnost Turck přináší stále rozšiřující se škálu moderních převodníků různých signálů a protokolů pro měření, monitorování i slučování naměřených hodnot pro přenos do řídicích jednotek nebo cloudových uložišť a virtuálních systémů. Plug & play IM18-CCM60 s OS siineos Nový operační systém siineos IIoT proměňuje IM18-CCM moduly v chytré plug & play řešení, a navíc společnost Turck doplňuje IM18-CCM platformu o další nový typ modulu pro monitorování stavu rozváděčů s označením IM18-CCM60. Zatímco modely IM18-CCM40 a IM18- CCM50 se systémem Debian Linux nabízejí maximální míru volnosti při jejich integraci do stávajících podnikových struktur, nový model IM18-CCM60 je dodáván s operačním systémem siineos IIoT. Ten byl vyvinut speciálně právě pro platformu CCM. Modul IM18-CCM60 představuje výkonný a kompaktní miniaturní počítač v rozváděči se třemi integrovanými senzory. Operační systém siineos IIoT v něm umožňuje sledování stavu a používání všech vstupů/ výstupů a rozhraní bez znalosti programování. Integrovaný OpenVPN klient umožňuje snadný a bezpečný vzdálený přístup k zařízením a případně volitelně k připojeným strojům. Protokoly MQTT a OPC UA slouží jako rozhraní pro snadné připojení k OT-IT systémům nebo do cloudového prostředí např. MS Azure. Snadné nastavení monitorování stavu se provádí pomocí webového průvodce. Ten umožňuje i snadný přístup k hodnotám v modulu integrovaných senzorů měření teploty, vlhkosti a vzdálenosti dveří a parametrizaci všech dostupných rozhraní. Znalost programování tedy není nutná. Nicméně můžete vytvářet a přidávat i vlastní programy a aplikace nebo je vybrat a načíst z databáze jako v chytrém telefonu. Rámec InCore integrovaný v systému siineos totiž nabízí širokou škálu připravených komponent, které lze použít ke snadnému ovládání integrovaných rozhraní a senzorů, jakož i všech standardních síťových a průmyslových protokolů. Nový modul IM18-CCM60 tak poskytuje jednoduše škálovatelné "out-of-the-box“ řešení od základního monitorování rozváděčů až po komplexní monitorování stavu. Rozšíření platformy pro monitorování stavu

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2023 | 15 Kontroléry a převodníky Snap Signal Řada plug-and-play produktů portfolia Snap Signal společnosti Banner představuje nový způsob, jak převádět cenná data mezi různými typy signálů a protokolů. Snap Signal je snadno nasaditelné kompletní portfolio IIoT modulárního hardwaru a softwaru, které umožňuje převádět různé zdroje do jediného průmyslového standardního protokolu a poté tak lze tato data snadno dále distribuovat. Ústřední součástí produktového portfolia Snap Signal je průmyslový kontrolér DXMR90. Ten přijímá signály ze senzorů a dalších připojených zařízení prostřednictvím čtyř vyhrazených portů Modbus a spojuje je do jednoho jednotného datového toku, který lze exportovat ven prostřednictvím protokolů průmyslového Ethernetu. DXMR90 obsahuje čtyři M12 porty Modbus komunikace. Každý port lze konfigurovat jako vlastního Modbus klienta s volitelnou přenosovou rychlostí a nastavením parity. Také je vybaven ethernetovým připojovacím portem M12 pro sdruženou ethernetovou komunikaci přes Modbus TCP, Ethernet/IP a Profinet. Převodníky Banner S15C a R45C pak umožňují propojit dva dříve nekompatibilní typy zařízení, protože umožňují napojit a převést různé typy signálů včetně diskrétních, analogových a dalších a převádějí tyto signály na průmyslové protokoly, jako je IO-Link nebo Modbus. Snímače pro měření proudu Další doplňkem sortimentu pro monitorování stavu jsou snímače pro měření proudu od společnosti Banner Engineering. Snímače jsou dostupné ve variantách pro 600 A, 150 A a 20 A. Jedná se o transformátory s děleným jádrem, které se používají ke sledování střídavého proudu. Transformátor může pracovat v kombinaci s převodníkem S15 nebo s bezdrátovými moduly Banner R70SR Serial Data Radio, aby přivedl signál do řídicí jednotky. Průmyslový kontrolér DXMR90 obsahuje čtyři M12 porty Modbus komunikace. Každý port lze konfigurovat jako vlastního Modbus klienta s volitelnou přenosovou rychlostí a nastavením parity. Převodníky S15C a R45C umožňují propojit dva dříve nekompatibilní typy zařízení na průmyslové protokoly jako je IO-Link nebo Modbus. IO-Link Masters jsou k dispozici ve třech různých konfiguracích: dvouportové (R45), čtyřportové (R90) nebo osmiportové (R110) modely.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 16 | prosinec 2023 IO-Link řadiče a rozbočovače Banner IO-Link Masters umožňují uživatelům sbírat více dat v reálném čase z většího počtu zařízení. IO-Link Masters jsou IO-Link rozbočovače Banner převádějí a konsolidují diskrétní signály do IO-Link datového toku. k dispozici ve třech různých konfiguracích: dvouportové (R45), čtyřportové (R90) nebo osmiportové (R110) modely. Každý z nich slouží jako brána pro připojení IO-Link zařízení k řídicím systémům. IO-Link Masters totiž umožňují přenášet IO-Link strojová data, procesní parametry a diagnostické informace přes Modbus RTU, Ethernet/ IP nebo Modbus TCP do PLC, HMI, SCADA a do cloudových platforem. IO-Link rozbočovače Banner převádějí a konsolidují diskrétní signály do IO-Link datového toku. Lze je také použít v tradičních systémech IO-Link pro přenos signálu velkého počtu diskrétních vstupů/výstupů do řídicích systémů vyšší úrovně. Turck, s.r.o. Na Brně 2065, 500 06 Hradec Králové Tel.: +420 495 518 766 E-mail: turck-cz@turck.com www.turck.cz Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky ve své části venované pospojování a ochrannému obvodu uvádí Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA. Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

Modul IM18-CCM s operačním systémem siineos a také řada snímačů CT pro měření proudu

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 18 | prosinec 2023 NOVINKA! Access point Teltonika TAP 200 za bezkonkurenční cenu je na českém trhu Nový Access Point TAP200 od společnosti Teltonika Networks zlepšuje dosah WiFi pomocí vysílání bezdrátového signálu do prostoru. Přístupový bod (Access point) TAP200 podporuje až 8 samostatných SSID a až 100 současných připojení s rychlostí až 450 Mb/s, což je ideální pro pokrytí jak malých prostorů, jako jsou domácnosti, kanceláře, kavárny, tak velkých prostorů např. univerzitní fakulty, průmyslové provozy, zdravotnická zařízení nebo zasedací místnosti. Tento Access Point nabízí širokou škálu funkcí, které poskytují snadnou a efektivní správu WiFi sítě. TAP200 zajistí online připojení k síti i pokud se uživatelé přemisťují v prostoru. K TAP200 lze připojit zařízení, jako jsou chytré telefony, notebooky, počítače, tablety nebo televize k internetu bez nutnosti používání kabelů. Čtyři integrované antény WiFi (2×2,4 GHz a 2×5 GHz) umožňují TAP200 efektivně rozšiřovat signál Wi-Fi do všech potřebných oblastí. TAP200 lze napájet přes PoE-in a má moderní design s UV stabilizovaným plastovým krytem, díky kterému skvěle ladí s interiérem. Připojení více přístupových bodů TAP200 k jedinému průmyslovému síťovému zařízení, jako je Teltonika Networks TSW200, umožňuje centrální napájení a správu těchto bodů. Integrovaný montážní držák poskytuje snadnou instalaci přístupného bodu TAP200. Společnost Teltonika Networks nabízí 24 měsíců bezplatné služby RMS (Remote Management system), což umožňuje vzdálenou správu a monitorování přístupových bodů.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2023 | 19 INTERNET RMS MANAGEMENT KNIHOVNA HALA POSLUCHÁRNA TISKÁRNA INFO OBRAZOVKA SÍŤOVÁ BRÁNA RMS TSW200 TAP200 TAP200 TAP200 PoE/DATOVÁ KONEKTIVITA KABELOVA DATOVÁ KONEKTIVITA RMS MANAGEMENT KONEKTIVITA STUDENTSKÁ SÍŤ ZAMĚSTNANECKÁ SÍŤ SÍŤ PRO ZAŘÍZENÍ Access point Teltonika TAP200 vyniká skvělou cenou v porovnání podobných zařízení. Zakoupíte v e-shopu SECTRON (eshop.sectron.cz). Máte specifický požadavek a nevíte, zda jej Access Point TAP200 splňuje? Obraťte se na naši společnost SECTRON, rádi vám poradíme. SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava Tel: +420 556 621 030 E-mail: obchod@sectron.cz eshop.sectron.cz Zásuvkové obvody pro pevně připojené spotřebiče Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2000 VA, nevyžadující jištění (např. ventilátory, elektrický pohon žaluzií), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. Trojfázové spotřebiče mohou být připojeny na jeden obvod, pokud jejich celkový výkon nepřesáhne 15 kVA. Při dimenzování přívodů k motorům se vychází ze jmenovitých proudů požadovaných jisticích přístrojů motorů (jističů, pojistek apod.), a vedení se volí tak, aby předřazený jisticí přístroj jistil přívod. Přitom nutno dbát podmínek určujících průřezy vedení – viz norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. Motory vestavěné do spotřebičů se jistí podle údajů výrobce. Spotřebiče sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo ohřevu TUV se připojují z odbočných rozvodek poddajným přívodem.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 20 | prosinec 2023 ID karty pomáhají snižovat výskyt manuálních chyb ve výrobě Digitalizace výrobních zařízení v automobilovém průmyslu pokračuje rychlým tempem. Inovativní automatizační systémy, informační technologie a digitální nástroje jsou na denním pořádku i v bratislavském závodě koncernu Volkswagen Slovakia. „Jedná se o jediný spolehlivý způsob, jak zvládnout rostoucí komplexnost výrobních procesů,“ uvádí Jozef Schmidt, manažer pro plánování automatizace a digitalizace společnosti Volkswagen Slovakia. Například v lakovně využívají centrálně řízený přístupový RFID systém se čtečkou SIMATIC RF1070R, který zajistí bezproblémové pokračování výroby po opravách nebo údržbě. Audi, Porsche, Škoda, Volkswagen: závod Volkswagen Slovakia v Bratislavě je jediná továrna na světě, kde se vyrábějí čtyři automobilové značky pod jednou střechou. Z výrobního pásu zde každoročně sjede více než 300 tisíc vozidel, včetně výkonného Porsche Cayenne nebo energeticky účinného Volkswagenu eup! Elektrické a hybridní vozy aktuálně tvoří přes čtvrtinu výroby. Jednotlivé automobily se vyrábějí přesně podle specifikací zákazníka. Flexibilní výrobní procesy jsou proto v Bratislavě na denním pořádku. Oceněná výroba I to byl jeden z důvodů, proč bratislavský závod Volkswagen Slovakia získal v roce 2020 nejvyšší ocenění v evropské soutěži „Továrna roku“ (Factory of the Year). Porotu zaujal nejen způsob, jakým se zde podařilo propojit ziskovost, kvalitu a digitalizaci všech procesů, ale i strategie, kterou továrna hodlá naplňovat do budoucna. Jedním z faktorů, které přispěly k vítězství, byl i nový identifikační systém pro zaměstnance lakovny. Umožňuje kdykoli zpětně vysledovat případné zásahy do výrobních procesů. To je v bratislavském závodě důležité zejména proto, že se zde vyrábí mnoho různých druhů karoserií. „Pokud například systém očekává, že má proběhnout lakování vozu Audi Q8, ale místo něj se do dopravníku dostane kompaktní varianta, může to způsobit dost nákladné povrchové vady nebo dokonce značně poškodit karoserii a výrobní roboty,“ vysvětluje Jozef Kopunec, vedoucí údržby lakovny společnosti Volkswagen Slovakia. Maximální soustředění Vysoké riziko záměny může nastat například po údržbě nebo opravách. Je to proto, že zatímco všechny procesy lakování v běž-

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2023 | 21 ném provozu jsou od začátku až do konce plně automatizované, vyžaduje údržba a opravy ruční zásah. Pracovníci musí ze systému vyjmout karoserie a skidy, aby mohli provést údržbu nebo opravu, a po dokončení prací je musí vrátit zpátky do výrobní linky a uvést příslušné identifikační údaje vozidla. To vyžaduje vysokou míru soustředění a zároveň přináší možnost vzniku chyb. „Přehozené číslice, nadbytečná identifikační čísla vozidel nebo zadání špatné počáteční polohy, to vše jsou lidské chyby, ke kterým může při opětovném vkládání skidů dojít,“ uvádí J. Kopunec. Doposud bylo velmi obtížné příčiny těchto problémů vysledovat. Jozef Schmidt tento problém shrnul následovně: „Věděli jsme, co se pokazilo, ale nevěděli jsme proč.“ Když se měl v roce 2018 modernizovat stárnoucí systém řízení procesů v lakovně, podnikl závod přímé kroky, aby tento problém vyřešil, a zavedl nový digitální systém identifikace zaměstnanců. Potřebné komponenty dodala společnost Siemens. Základem optimálně vyladěných konceptů řízení přístupu je čtečka SIMATIC RF1070R, která ve spojení se softwarem PM-LOGON umožňuje snadno dohledat konkrétní informace a pokyny uživatelů. „Systém jsme museli mírně upravit, aby vyhovoval našim specifickým požadavkům,“ dodává J. Schmidt. Důvodem bylo, že podle původně prezentovaného standardního řešení se pracovníci měli identifikovat pomocí samostatného RFID transpondéru. Volkswagen Slovakia však chtěl k identifikaci využít stávající zaměstnanecké ID karty. Zde však nastal menší problém, jelikož žádný z 16 různých protokolů čtečky SIMATIC RF1070R nevyhovoval potřebám závodu Volkswagen Slovakia. „Nic z toho však Siemens neodradilo, a celé řešení rychle přizpůsobil našim požadavkům,“ pochvaluje si oblastní manažer Volkswagen Slovakia pro plánování automatizace a digitalizace flexibilitu společnosti Siemens. Transparentní řízení přístupu Základem účinného elektronického řízení přístupu v továrně Volkswagen Slovakia je dnes RFID řešení SIMATIC RF1070R, které je zároveň spolehlivým nástrojem pro eliminaci možných příčin chyb. K identifikaci se používají stávající ID karty zaměstnanců. „Tento přístup zvyšuje optimálnost řešení pro uživatele a snižuje náklady,“ přidává J. Schmidt dvě důležité výhody. Centralizovaná správa uživatelů navíc umožňuje snadnou výměnu ztracených ID karet. Pracovníci lakovny v továrně Volkswa- gen Slovakia, kteří chtějí do výrobního procesu zasáhnout pomocí jednoho ze zhruba 140 čtecích bodů systému pro řízení procesů, jsou povinni se přihlásit pomocí zaměstnanecké ID karty, která obsahuje RFID čip s uloženými matričními daty a autorizacemi zaměstnance. „Jsme tak vždy schopni dohledat, kdo změnil jaké parametry a kdy,“ dodal vedoucí údržby lakovny Jozef Kopunec. Výhody řešení • Rychlá identifikace chyb umožňuje včasné zavádění protiopatření • Pracovníci údržby mají vyšší smysl pro odpovědnost • Využití stávajících ID karet zvyšuje míru uživatelského přístupu a snižuje náklady • Centrální správa autorizací usnadňuje administrativu Jednoduchý přístup: Pracovník lakovny se identifikuje přiložením své ID karty ke čtečce SIMATIC RF1070R

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 22 | prosinec 2023 To je klíčové pro zjištění problémů a co nejrychlejší zavedení vhodných protiopatření. „V kombinaci s dalšími komponenty pro spolehlivou identifikaci vozidel jsme byli schopni eliminovat prakticky všechny lidské chyby během výrobního procesu,“ říká J. Kopunec. Od uvedení řešení do provozu nedošlo k žádnému nadbytečnému zadávání dat ani k neplánovanému zastavení procesu lakování kvůli chybně zadaným údajům. Vyšší smysl odpovědnosti Josef Schmidt poukazuje i na evidentní úspěch řešení: „Zaměstnanci si jsou teď mnohem více vědomi vlastní odpovědnosti, což nám umožňuje zaměřit povinné doškolovací kurzy na konkrétní otázky.“ Díky RFID řešení je možné snadno zpětně dohledat i zásahy externích pracovníků. Dodavatelé a subdodavatelé, kteří požadují přístup do výrobních systémů Volkswagenu pro účely údržby či jiných prací, obdrží dočasnou kartu s potřebnou autorizací. Tím jsou zajištěny optimální podmínky pro bezproblémový chod jednotlivých procesů v lakovně i do budoucna. Oceněná výroba automobilů Slovensko je učebnicovým příkladem výrobního průmyslu: v této středoevropské zemi se vyrobí na hlavu více automobilů než kdekoli jinde. Z výrobní linky zde ročně sjede na jeden milion vozů, a většina z nich pochází ze závodů Volkswagen Slovakia v Bratislavě. Kromě kompaktních a luxusních vozidel, jako je Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg nebo Audi Q7 a Q8, vyrábějí továrny Volkswagen Slovakia v Bratislavě, Martině a Stupavě i převodovky, převodovkové díly, podvozky a další výrobní vybavení. Volkswagen Slovakia je základním kamenem slovenského vývozu a jedním z největších privátních zaměstnavatelů na Slovensku. Bezproblémový chod výroby ve třech závodech zde zajišťuje přes 11.500 zaměstnanců. Bratislavská továrna získala v roce 2020 titul„Továrna roku“ a (již po druhé v řadě) ocenění „Transformátor roku“ (Transformer of the Year), a to především díky kvalitním, efektivním a progresivním procesům. Autor: Siemens AG Více informací o průmyslové identifikaci a lokalizaci naleznete na: siemens.cz/ident Kontaktní osoba: Miloslav Kroupa E-mail: miloslav.kroupa@siemens.com Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha Tel.: +420 725 707 708 E-mail: industrial-communication.cz@siemens.com www.siemens.cz/ident Ke spolehlivé identifikaci vozidel se využívá RFID systém SIMATIC RF300 Ochrana před nadproudy Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před ohrožením nadměrnou teplotou nebo elektromechanickými silami způsobenými jakýmikoliv nadproudy, které mohou vzniknout v živých částech.

SYSTÉM FASTCONNECT – PASIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY Rychlá a snadná instalace datových kabelů • snadná a bezchybná montáž (1 rozholovací nástroj), • zkrácení času na kvalitní osazení konektorů, • větší flexibilita díky možnosti zvolit optimální délku kabelu (až 3000 m) a montáži v místě technologie, • kabely splňují požadavky norem IEC 61850-3 a EN45545 požární ochrany i pro železniční vozidla, • schválení UL pro průmyslový Ethernet, PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS umožňují použití po celém světě. Více informací: siemens.cz/fastconnect Napište nám: industrial-communication.cz@siemens.com Katalog ke stažení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=