ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 98 | září 2022 Proudové chrániče a nepřerušované napájení v elektrické instalaci nízkého napětí Při volbě proudových chráničů ve střídavých sítích musí být, je-li to relevantní, brány v úvahu mimo jiné i požadavky na nepřerušované napájení. Jedním proudových chráničem může být chráněno více obvodů než jeden. Je však třeba dbát na zvláštní případy, jako je selektivita, nepřerušené napájení atd. Jestliže se vyžaduje nepřerušované napájení, nesmějí se používat proudové chrániče, které automaticky odpojí v případě snížení síťového napětí nebo při přerušení síťového napájení a které při obnovení napětí zůstávají vypnuté. Volba proudového chrániče pro nepřerušované napájení Proudové chrániče musí být voleny a montovány tak, aby během předpokládané normální funkce bylo nežádoucí odpojení nepravděpodobné. Za tím účelem může být instalace chráněná více než jedním proudovým chráničem: • za předpokladu, že chrání několik jednotlivých samostatně chráněných obvodů; nebo • je-li mezi proudovými chrániči zajištěna selektivita. Aby se zabránilo nežádoucímu vypínání způsobenému reziduálními proudy (proudy ochranným vodičem a unikajícími proudy), je třeba věnovat péči, aby celkové reziduální proudy zařízení od proudového chrániče na straně zátěže byly menší než 0,3násobek jmenovitého reziduálního pracovního proudu. V případě zásuvkových obvodů chráněných jediným proudovým chráničem, zvláště pak v případě proudových chráničů s IΔn ≤ 30 mA, by se měla věnovat pozornost počtu chráněných zásuvek a povaze zařízení, které k nim bude pravděpodobně připojováno. V určitých případech, např. spínání spotřebičů, kdy nabíjení velkých kapacit filtrů může způsobit vypínání chráničů obecného typu, se doporučuje použít chrániče typu S nebo chrániče s časovým zpožděním. Odpojení od zdroje v důsledku působení proudových chráničů může narušit provoz některých zařízení, jako jsou zařízení na zpracování dat i mrazničky. V takových případech je možno použít zvláštní opatření, jako je: • speciální ochrana oddělená od proudového chrániče; • přímé napájení před oddělovací transformátor. Odolnost proudového chrániče vůči nežádoucímu vypínání Proudový chránič musí být volen tak, aby byl vůči nežádoucímu vypínání při předpokládaném použití odolný. Obecné typy proudových chráničů vyhovující normám ČSN EN 61008-1 ed. 3 nebo ČSN EN 61009-1 ed. 3 a typy bez časového zpoždění podle ČSN EN 60947-2 ed. 4 mohou být vůči nežádoucímu vypínání odolné při obecném uplatnění. Aby se snížila pravděpodobnost nežádoucího vypínání, je možno použít proudové chrániče s vysokou odolností proti obtěžujícímu vypínání (např. typu S).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=