ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 84 | září 2022 Bezpečnost v údržbě - Lockout a Tagout (LOTO) Elektrické "lockout - blokování" je proces odpojení zdroje elektrického napájení a instalace zámku, který zabraňuje zapnutí napájení. Elektrický "tagout - označení" je proces umístění štítku nebezpečí na zdroj elektrického napájení, který označuje, že zařízení nesmí být provozováno, dokud nebude štítek nebezpečí odstraněn. Tento postup je nezbytný pro bezpečnost pracovníků, protože zajišťuje, že nikdo neúmyslně nezapojí zařízení pod napětí, když se na něm pracuje. Elektrické blokování a označování se používá při údržbě elektrického zařízení, které nevyžaduje, aby bylo pro provedení servisu zapnuto napájení, jako je tomu v případě seřizování motoru nebo výměny motoru či řídicí součásti motoru. Blokování znamená odpojení zařízení od přívodu elektrické energie během servisu na zařízení. Pouhým stisknutím tlačítka stop k vypnutí strojního zařízení bezpečnost nezajistíte. Někdo jiný, kdo pracuje v dané oblasti, jej může jednoduše resetovat. Dokonce by mohlo být aktivováno samostatné automatické ovládání, které by ruční ovládání potlačilo. Je nezbytné, aby byly deaktivovány také všechny vzájemně se blokující nebo závislé systémy. Před pokračováním v práci je důležité otestovat tlačítko start, aby se ověřilo, že byly odpojeny/izolovány všechny možné zdroje energie. Označení štítkem má stejný význam a účel jako zámek a používá se samostatně pouze tehdy, když zámek nevyhovuje odpojovacím prostředkům. Štítky pro tato označení musí být bezpečně připevněny na odpojovacím zařízení s místem pro jméno pracovníka, a úkonem, který se provádí. Následují základní kroky při postupu odpojení: Příprava na vypnutí strojního zařízení Zdokumentujte všechny postupy vypínání v bezpečnostní příručce nebo návodu k zařízení. Tato příručka by měla být k dispozici všem zaměstnancům a externím dodavatelům pracujícím v areálu. Vedení by mělo mít zásady a postupy pro bezpečné blokování

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=