ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 74 | září 2022 Hlavní obvody Přípojnice musí být uspořádány tak, aby vnitřní zkrat nebyl pravděpodobný. Musí být dimenzovány nejméně na základě požadavků týkajících se zkratové odolnosti a navrženy tak, aby vydržely přinejmenším zkratová namáhání omezená ochranným přístrojem na straně napájení přípojnic. V rámci jednoho pole mohou být vodiče, včetně distribučních přípojnic, mezi hlavními přípojnicemi a stranou napájení funkčních jednotek nebo v případě rozváděče s jediným polem mezi svorkami pro zatížení vstupních přístrojů a napájecích svorek každého výstupního zařízení jistícího před zkratem, stejně jako součásti obsažené v těchto jednotkách dimenzovány na základě snížených zkratových namáhání vyskytujících se na straně zátěže příslušného přístroje jistícího před zkratem v rámci každé jednotky. To je za předpokladu, že tyto vodiče jsou uspořádány tak, že v normálním provozu není pravděpodobný vnitřní zkrat mezi živými částmi a/nebo mezi živými částmi a zemí. Minimální průřez nulového vodiče v trojfázovém obvodu s nulovým vodičem musí být: • pro obvody s průřezem vodiče vedení do 16 mm2 včetně 100 % průřezu odpovídajících vodičů vedení; • pro obvody s průřezem vodiče vedení nad 16 mm2, 50 % průřezu odpovídajících vodičů vedení s minimem 16 mm2. O nulovém vodiči se předpokládá: a) že proud nulovým vodičemnepřekračuje 50 % proudu ve vodiči vedení; b) vodič je proveden ze stejného materiálu jako vodič vedení. Kde to není splněno, musí mít nulový vodič alespoň stejnou vodivost nebo stejnou zatížitelnost, jako je ta, která je zajištěna, když je nulový vodič ze stejného materiálu jako vodiče vedení. Pro některé aplikace, které vedou k vysokým hodnotám harmonických nulových složek, smějí být požadovány větší průřezy nulového vodiče, protože tyto harmonické vodičů vedení se sčítají v nulovém vodiči a vedou k vysokému proudovému zatížení při vyšších kmitočtech. Vodiče PEL, PEM a PEN musí být dimenzovány, jak je stanoveno v čl. 8.4.3.2.3 normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Pomocné obvody Při navrhování pomocných obvodů je nutné vzít v úvahu jejich uzemnění a zajistit, aby zemní porucha nezpůsobila neúmyslnou nebezpečnou funkci. Obecně musí být pomocné obvody chráněny proti účinkům zkratů. Zařízení jistící před zkratem však nesmí být použito, pokud by jeho činnost mohla způsobit nebezpečí. V takovém případě musí být vodiče pomocných obvodů uspořádány tak, aby zkrat nebyl pravděpodobný. Holé a izolované vodiče U spojů proudovodných částí nesmí docházet k nepřiměřeným změnám v důsledku normálního oteplení, stárnutí izolačních materiálů a vibrací vyskytujících se v normálním V článku se zabývá aspekty konstrukčních požadavků na vestavění spínacích přístrojů a součástí do rozváděčů nízkého napětí dle nové normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Vnitřní elektrické obvody a spoje rozváděče nízkého napětí

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=