ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 68 | září 2022 Náběh a stabilní provozní oblasti asynchronních motorů Kromě dostatečného krouticího momentu pro rozběh zátěže u asynchronních motorů je samozřejmě nutné, aby motor dokázal zátěž uvést do plných otáček. Abychom mohli předpovědět, jak se otáčky po zapnutí zvýší, potřebujeme znát křivky točivého momentu a otáček motoru, zátěže a celkovou setrvačnost. Jako příklad se můžeme podívat na případ motoru se dvěma různými zátěžemi (viz obr. 1). Plná čára je křivka krouticího momentu a rychlosti motoru, zatímco čárkované čáry představuje dvě různé charakteristiky zátěže. Zátěž (A) je typická pro jednoduchý kladkostroj, který na motor působí konstantním točivým momentem při všech otáčkách, zatímco zátěž (B) může představovat ventilátor. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že setrvačnosti zátěže (jak je vidět na hřídeli motoru) jsou stejné. Křivky závislosti otáček na čase pro rozběh jsou znázorněny na obr. 2. Všimněte si, že sklon křivky závislosti otáček na čase Tacc (tj. zrychlení) se získá vydělením zrychlovacího momentu, což je rozdíl mezi momentem vyvinutýmmotorem a momentem potřebným k rozběhu zátěže při dané rychlosti. V tomto příkladu obě zátěže nakonec dosáhnou stejných ustálených otáček, tj. otáček, při kterých se točivý moment motoru rovná točivému momentu zátěže, ale zátěž B dosáhne plných otáček mnohem rychleji, protože zrychlující moment je po většinu rozběhu vyšší. Zátěž A nabírá otáčky zpočátku pomalu, ale pak prudce zrychluje (často s charakteristickým "šuměním" vytvářeným ventilátorem), když prochází vrcholem otáček točivého momentu a blíží se rovnovážným podmínkám. Mělo by být zřejmé, že čím větší je celková setrvačnost, tím pomalejší je zrychlení a naopak. Celkovou setrvačností se rozumí setrvačnost z pohledu hřídele motoru. V souvislosti s křivkami krouticího momentu a rychlosti motoru znázorněnými plnou čarou na obr. 1 je třeba uvést důležitou upřesňující poznámku. Takové křivky totiž představují krouticí moment vyvinutý motorem, když se ustálí na daných otáčkách, tj. jsou to skutečné křivky ustáleného stavu. 0 0 s Rychlost Otáčky Zátěž A Zátěž B T N N acc 0 Čas Rychlost N Zátěž A Zátěž B Obr. 2 Křivky závislosti otáček na čase během rozběhu pro motor a zátěž znázorněné na obrázku 1 Obr. 1 Typická křivka krouticího momentu a otáček zobrazující dvě různá zatížení, která mají stejné ustálené otáčky (N)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=