ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 64 | září 2022 Řešení problémů s motory Poruchy elektromotorů mohou být způsobeny selháním mechanických součástí nebo selháním elektrických obvodů. Jakýkoli typ elektrického testování s sebou nese riziko a neopatrnost může vést ke zranění! Při práci na jakémkoli typu motoru dbejte na to, abyste snížili riziko zranění: • Před prováděním servisu nebo údržby odpojte motor od napájení a proveďte postupy LOTO. • Před údržbou motoru vybijte všechny kondenzátory. • Vždy udržujte ruce a oděv mimo dosah pohyblivých částí. • Před spuštěním se ujistěte, že jsou na místě požadované bezpečnostní kryty. Kontakt s elektrickým proudem je příčinou jedné pětiny všech úmrtí v průmyslu. Nikdy nepracujte na zařízeních pod napětím, pokud to není nezbytně nutné pro zkoušku, seřízení, servis nebo údržbu. Pokud zjistíte, žemusíte pracovat na zařízení pod napětím, vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky a vhodné nářadí a vybavení. Používejte "pravidlo parťáka" a nikdy nepracujte na zařízení pod napětím sami. V případě nouze s vámi vždy pracuje kolega. K typickým přístrojům používaným při odstraňování problémů s provozem motoru patří multimetr, klešťový ampérmetr, megaohmmetr a infračervený teploměr nebo termokamera. Tyto přístroje se používají k měření napětí, proudu, odporu, izolačního odporu a teploty. Základní systém motoru se skládá z napájecího zdroje, řídicí jednotky, motoru a poháněné zátěže. Při výskytu problému s motorem je nejprve nutné zjistit, která z částí systému je závadná. Napájecí zdroje a regulátory mohou selhat stejně jako samotný motor. Mechanické zatížení se může zvýšit v důsledku zvětšení velikosti zátěže, kterou motor pohání, nebo poruchy ložisek či spojovacích mechanismů. Mechanické přetížení je hlavní příčinou poruchy motoru. Jakmile se zjistí, že je s motorem problém, můžete přistoupit k lokalizaci problému. Níže uvádíme možného průvodce řešením poruch, který popisuje komplexní škálu problémů s motory. Obecně jsou kategorie uspořádány podle symptomů, nabízejí stručné návrhy týkající se toho, na co se zaměřit při zkoumání

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=