ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 46 | září 2022 Frekvenční měniče (VFD) pro řízení motorů Asynchronní motory s klecí jsou nejběžnější třífázové motory používané v komerčních a průmyslových aplikacích. Preferovanou metodou regulace otáček u asynchronních motorů s klecovým vinutím je změna frekvence napájecího napětí. Vzhledem k tomu, že základem činnosti pohonu je změna frekvence přiváděné do motoru za účelem změny otáček, je nejvhodnějším názvem pro tento systém měnič frekvence (VFD). Pro tento typ pohonu se však používají i jiné názvy: pohon s nastavitelnou rychlostí (ASD), pohon s nastavitelnou frekvencí (AFD), pohon s proměnnou rychlostí (VSD) a frekvenční měnič (FC). VFD řídí otáčky, točivý moment a směr střídavého indukčního motoru. Přijímá střídavý vstup s pevným napětím a frekvencí a převádí jej na střídavý výstup s proměnným napětím a frekvencí. Na obr. 1 je znázorněno blokové schéma typického třífázového regulátoru frekvenčního měniče. Funkce jednotlivých bloků je následující: • Převodník: Usměrňovač, který převádí přiváděný střídavý proud na stejnosměrný. • Stejnosměrná sběrnice: Síťová sběrnice označovaná také jako stejnosměrný článek, spojuje výstup usměrňovače se vstupem měniče. Stejnosměrná sběrnice funguje jako filtr, který vyhlazuje nerovnoměrný, zvlněný výstup, aby se zajistilo, že usměrněný výstup se co nejvíce podobá čistému stejnosměrnému proudu. • Střídač: Střídač odebírá filtrovaný stejnosměrný proud ze stejnosměrné sběrnice a převádí jej na pulzující stejnosměrný průběh. Řízením výstupu střídače může pulzující stejnosměrný průběh simulovat střídavý průběh na různých frekvencích. • Řídicí logika: Systém řídicí logiky generuje potřebné impulsy, které se používají k řízení zapálení výkonových polovodičových součástek, jako jsou tranzistory. Poměrně složité řídicí obvody koordinují spínání výkonových zařízení, obvykle prostřednictvím řídicí desky. Pro všechny vnitřní logické a rozhodovací požadavky se používá vestavěný mikroprocesor. Usměrňovač 3fázové AC napájení Stejnosměrná sběrnice Řídicí logika Střídač 3f motor DC plná vlna Filtorvané DC Simulované AC Obr. 1 Blokové schéma typického třífázového frekvenčního měniče.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=