ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 40 | září 2022 Ochrana motorů proti nadměrnému oteplení u strojních zařízení Ochrana motorů před nadměrným oteplením musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW. Výjimku tvoří aplikace, kde je automatické přerušení činnosti motoru nepřijatelné (například protipožární čerpadla), musí čidla vyslat výstražný signál, aby na něj mohla obsluha reagovat. Ochrany motorů před nadměrnýmoteplením může být dosaženo: • ochranou před přetížením, • ochranou před nadměrnou teplotou, • ochranou omezující proud. Automatickému opětnému spuštění jakéhokoliv motoru po zapůsobení ochrany před nadměrným oteplením musí být zabráněno v případech, kdy to může způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Ochrana před přetížením Pokud je použita ochrana před přetížením, musí být zajištěna detekce přetížení v kaž- dém živém vodiči s výjimkou nulového vodiče. Kde však detekce přetížení motoru není použita pro ochranu kabelu před přetížením, může být detekce přetížení vypuštěna v jednom z živých vodičů. U motorů s jedno- fázovým nebo stejnosměrným napájením je přípustná detekce pouze v jednom neuzemněném živém vodiči. Tam, kde se ochrany před přetížením dosahuje vypínáním, musí spínací přístroj vypnout všechny živé vodiče. Spínání nulového vodiče není pro ochranu před přetížením nezbytné. V případech, kdy je u motorů se speciálními druhy zatížení požadováno časté spouštění nebo brzdění, může být obtížné zajistit ochranu před přetížením s časovou konstantou srovnatelnou s časovou konstantou vinutí, které má být chráněno. Může být nutné zvolit jisticí přístroje navržené pro motory se speciálním druhem zatížení nebo ochranu před nadměrnou teplotou. U motorů, které nemohou být přetíženy (například momentové motory nebo pohony, které jsou dostatečně dimenzovány), se ochrana před přetížením nevyžaduje. Ochrana před nadměrnou teplotou Použití motorů s ochranou před nadměrnou teplotou podle ČSN EN 60034-11 se doporučuje v situacích, kdy může být chlazení zhoršeno (například prašná prostředí). V závislosti na druhu motoru není ochrana v podmínkách zabrzděného rotoru nebo výpadku fáze vždy zajištěna ochranou před nadměrnou teplotou a potommá být použita přídavná ochrana. Použití ochrany před nadměrnou teplotou se rovněž doporučuje u motorů, které nemohou být přetíženy (například momentové motory, pohony, které jsou buď chráněny mechanickými ochranami před přetížením nebo jsou dostatečně dimenzovány), pokud existuje možnost nadměrné teploty (například v důsledku sníženého chlazení). Ochrana před mimořádně vysokou teplotou Zařízení musí být chráněno před mimořádně vysokými teplotami, které mohou mít za následek nebezpečný stav.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=