ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 34 | září 2022 Měření skluzu asynchronních motorů Ztráty v rotoru v asynchronních strojích jsou přímo úměrné skluzu, přičemž skluz je definován jako nepatrná odchylka otáček hřídele od synchronních otáček, které odpovídají napájecímu kmitočtu a počtu pólů motoru. Měření skluzu má být poměrové, tj. souběžně se vyhodnocují jak otáčky hřídele motoru, tak kmitočet napájení motoru běhemčasového intervalu, ve kterém jsou tato měření prováděna. Příkladem je strobo- skopická metoda, která používá impulzní osvětlení hřídele asynchronního motoru, které je odvozeno od napájecího kmitočtu, a počítá počet skluzových otáček za známý časový interval. Následující metoda je na takovém principu založena a zajišťuje měření skluzu s vysokou přesností, jehož výsledky mohou být automaticky přenášeny do systému sběru dat. Obrázek 1 ukazuje princip měřícího systému, ve kterém jsou generovány dvě řady impulzů: jedna přímo od hřídele zkoušeného asynchronního stroje a druhá přímo ve vztahu ke kmitočtu napájení. Schéma ukazuje dva sekvenční enkodéry polohy hřídele, přičemž každý z nich vytváří stejný počet výstupních impulzů za otáčku, a které jsou připojeny na hřídel zkoušeného asynchronního stroje a pak na hřídel malého synchronního motoru, při připojení na stejné napájení. Na referenční synchronní stroj lze pohlížet jako na stroj s nulovým skluzem. Dvě řady impulzů jsou přiváděny na vstupy dvoukanálového digitálního čítače, který má možnost vypočítat a zobrazit poměr dvou vstupních kmitočtů. Je-li soustrojí motor-alternátor používáno jako napájení pro zkoušky a měření asynchronních strojů, pak druhý (referenční) enkodér polohy hřídele může být připojen přímo na hřídel alternátoru. Další možností je, že referenční kmitočet bude generován elektronicky za použití systému fázově uzavřené smyčky. Je-li poměr vytvářený dvoukanálovým čítačem, jak je uvedeno výše, násoben jmenovitými synchronními otáčkami referenčního (synchronního) motoru na obr. 1 (např. 1 500 min-1 pro 4pólový synchronní motor se jmenovitým napájecím kmitočtem 50 Hz), pak čítač uspořádaný tak, jak je uvedeno výše, zobrazuje otáčky hřídele zkoušeného asynchronního stroje korigované na jmenovitý kmitočet, a to bez ohledu na počet pólů stroje. Skluz pak lze vypočítat přímo z indikované hodnoty otáček hřídele. Pokud jsou dva čítače spouštěny a zastavovány synchronně (tj. v naprosto stejných časech), není skutečná doba čítání rozhodující. Měření skluzu má být prováděno se stejnou dobou průměrování jako ostatní měření napětí, proudu, elektrického výkonu a točivého momentu motoru. výstup IM SE1 SM SE2 (4 póly) f1 f2 Dvoukanálový čítač f1/f2 x 1500 Obr. 1 Blokové schéma měření skluzu Legenda: IM zkoušený asynchronní stroj (s jakýmkoliv počtem pólů) SM malý synchronní motor (např. se 4 póly) nebo hlavní laboratorní soustrojí motor-generátor SE1 sekvenční enkodér polohy hřídele, např. s 600 impulzy za otáčku (p.p.r.) SE2 sekvenční enkodér polohy hřídele, se stejným počtem p.p.r. jako SE1 f1 kmitočet řady impulzů z SE 1 f2 kmitočet řady impulzů z SE2 Výstupní poměr f1/f2 x synchronní otáčky SM

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=