ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 28 | září 2022 Bezkartáčové stejnosměrné motory BLDC BLDC (Brushless DC) motory byly navrženy v padesátých letech dvacátého století, aby nahradily klasické kartáčové stejnosměrné motory hlavně v nízkovýkonových zařízeních, kde tyto stejnosměrné motory vykazují některé nedostatky a omezení. V těchto aplikacích je kladen důraz na co nejvyšší účinnost a spolehlivost a na co nejnižší generovanou hladinu hluku a elektromagnetického rušení. Bezkartáčové stejnosměrné (BLDC) motory patří mezi synchronní elektromotory. To znamená, že magnetické pole generované statorem a magnetické pole generované rotací magnetů jsou na stejné frekvenci. Bezkartáčový DC motor se skládá z permanentních magnetů, zabudovaných na rotoru s lichoběžníkovým tvarem BEMF a statorovým vinutím. U bezkartáčových DC se elektromagnety nepohybují. Místo toho rotují permanentní magnety a vinutí statoru je statické. Jak už název naznačuje, BLDC motory nevyužívají pro komutaci kartáčů, ale místo toho jsou komutovány elektronicky. Díky tomu dosahují vyšší spolehlivosti než klasické DC motory. Bezkartáčové motory obyčejně využívají k řízení třífázový střídač. BLDC motory jsou napájeny spínaným zdrojem napětí na statorová vinutí motoru výkonovým zařízením, spínací sekvence je získána z pozice rotoru. Fázový proud BLDCmotoru má typicky obdélníkový tvar. Proud je synchronizovaný zpětnou EMF k získání konstantního točivého momentu a konstantní rychlosti. Typicky v senzorovém módu jsou použity tři Hallovy sondy pro detekci pozice rotoru a komutace je založena na těchto impulzech. BLDC motory jsou na jednofázové, dvoufázové a třífázové konfiguraci. To odpovídá typu statoru, který má stejný počet vinutí. BLDC motory mají mnoho výhod oproti kartáčovým DC motorům a indukčním motorům, mezi které patří: vyšší výstupní výkon, vyšší účinnost, vyšší spolehlivost, nižší nároky na údržbu, vyšší životnost, nižší hmotnost a vyšší dynamika. Navíc poměr točivého momentu k velikosti motoru je vyšší, což je užitečné v průmyslových aplikacích, kde jsou velikost a hmotnost rozhodujícími faktory. Rychlost a točivý moment motoru je závislý na síle magnetického pole generovaného buzeným vinutím motoru, který závisí na protékajícím proudu. BLDC motory jsou vhodnější k řízení a regulaci. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena motoru a vyšší nároky na řízení. V budoucnu lze očekávat rozšíření BLDC motorů jak v zařízeních pro domácnost, tak i v průmyslových aplikacích. Stejnosměrný BLDC motor s odstraněným horním krytem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=