ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 148 | září 2022 Opětovné použití a recyklace baterií. Problém nebo příležitost? Bez nadsázky můžeme říci, že baterie nás provází od nepaměti. Každý z nás si jistě upomene na slavného italského fyzika Alessandro Voltu, který proslul svými objevy v oblasti elektriky a krom toho, že propůjčil své jméno jednotce napětí (volt), vynalezl také elektrický článek. Málokdo však ví, že rakouský archeolog Wilhelm König při vykopávkách v Iráku nalezl hliněnou nádobu, která obsahovala měděný váleček se železnou tyčinkou. Když archeolog nádobu naplnil vinným octem, vyvinula napětí 1,5 V. Zdá se tedy, že princip baterie znali už starověcí Parthové, a to o celé dva tisíce let před Voltem. Ať již objev baterie přisoudíme komukoliv, je s jistou mírou nadsázky možné říci, že nyní se nacházíme v době elektrických baterií. Baterie a akumulátory jsou dnes obsažené ve většině elektrických a elektronických zařízení. Ať již v podobě knoflíkových článků, které uchovávají data v paměti přístrojů, nebo baterií zajišťujících napájení elektrických zařízení či velkých akumulátorů zajišťujících rozběh naftových či benzínových motorů. Podle statistických údajů se v roce 2019 pouze v zemích EU prodalo 205 tisíc tun přenosných baterií. Výzkumná agentura BloombergNEF očekává, že v souvislosti s útlumem fosilních zdrojů energie a rozvojem fotovoltaických, vodních a větrných elektráren dojde v nejbližších deseti letech k exponenciálnímu nárůstu kapacity bateriových úložišť a na úroveň 358 gigawattů/ 1 028 gigawatthodin. To je dvacetkrát více než 17 gigawattů/34 gigawatthodin, které byly v provozu na konci roku 2020. Podle odhadů Světového ekonomického fóra je pro to, aby se urychlil přechod na nízkouhlíkové hospodářství, zapotřebí zvýšit celosvětovou výrobu baterií na devatenáctinásobek. Prognóza naznačuje, že většina, tedy 55 %, bateriových úložišť vybudovaných do roku 2030 bude sloužit k zajištění efektivity transferů energie do energetických soustav (například skladování solární nebo větrné energie za účelem pozdějšího uvolnění). Projekty s využitím obnovitelných zdrojů kombinované s uložením získané energie jsou stále atraktivnější a předpokládá se strmý nárůst jejich realizací. V případě lokálních bateriových úložišť (v domácnostech a podnicích) se očekává, že do roku 2030 budou tvořit přibližně čtvrtinu celosvětových instalací. V souvislosti s přechodem na čistou energii se vývoj a výroba baterií stávají pro Evropu strategickým imperativem. Výroba a vývoj baterií mají pro Evropu obrovský strategický význam v souvislosti s přechoStaré baterie určené k recyklaci Zdroj: © Dreamstime

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=