ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 94 | červen 2022 výhoda. Elektro oddělení nestojí samostatně, ale používá prvky, které využívají i kolegové z mechanické části,“ vysvětluje detailněji Hovorka. Cesta k digitálnímu osvícení lemovaná velkou dávkou dodavatelské podpory Nástroje firmy EPLAN jsou silné, mocné a sofistikované. Je to skutečně rozsáhlý systém, nicméně pro běžné používání naprosto intuitivní. Obsahuje ale řadu pokročilých funkcí, které vyžadují kompetentní znalosti a zkušenosti. Co se týče uživatelské přívětivosti a ovládání, lze bez nadsázky říct, že je to krásný nástroj. „Já jsem zrovna dnes ráno ptal jednoho našeho projektanta, jak složité bylo osvojit si všechny funkce EPLAN a ten odpověděl, že záleží na tom, co od softwaru člověk očekává. Pokud chce projektant využívat většinu pokročilých funkcionalit, které urychlují práci, neobejde se bez školení, které otevře projektantovi úplně nové obzory.“ Velmi si proto považují, že i přes veškerá kovidová utrpení byli v posledních dvou letech schopni absolvovat dva kurzy. První byl v roce 2018, druhý v roce 2020. První školení projektanty naučilo zacházet s nástrojem lépe než s „krumpáčem“, od té doby mohou lépe využívat potenciálu při tvorbě šablon. Druhé školení bylo zaměřeno na makra, pneumatické prvky jako knihovní prvky atd. „Teď ochutnáváme sladké ovoce práce, platformu máme připravenou a jsme už schopni jen skládat. Projekt se o 20 až 30 % zrychlil. Došlo tak k výrazné úspoře času,“ zakončuje Hovorka, který si je vědom i toho, že jsou sami i těmi, kteří se snaží ovlivňovat vlastní zákazníky, vysvětlovat jim přínos nástrojů digitalizace. Třeba tím, že jsou jim schopni zajistit seznam náhradních dílů v nativní podobě. EPLAN je totiž snadné nainstalovat i prohlížet. EPLAN Software & Service www.eplan.cz Ochrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení Živé části, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelnémmístě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. Vpřípadě vidlic nebopodobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=