ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE červen 2022 | 93 již v době, kdy se pořizoval do firmy nový podnikový systém. Ten sám není jen klasický ERP systém s vazbou na účetnictví nebo sklady. Je zároveň i nadstavbou, které ve firmě říkají PLM či PDM. „Klíčovým atributem při výběru dodavatele bylo, zda umí integrovat EPLAN, a zároveň Inventor. Hlavním cílem bylo svět konstruktérů a elektro projektantů propojit, protože předtím fungovali samostatně; jakékoli předávání či sdílení informací bylo nesmírně náročné časově i technicky. Míra chybovosti tohoto úkonu byla extrémní. Díky tomu, že jsme našli integrátora, který dokázal integrovat nástroje EPLAN Fluid i Inventor, sdílet modely a 3D modely, tak se naše práce výrazně zpřesnila a zrychlila,“ uvádí s radostí z výběru řešení znovu Hovorka. Od základních funkcí po využívání šablon Samo projekční oddělení společnosti přišlo s tím, že EPLAN je vhodným nástrojem. „Když to řeknu poněkud pejorativně, na počátku používali tento nástroj jako krumpáč. Nevyužívali zdaleka veškerých funkcionalit, který EPLAN umožňuje,“ vysvětluje Hovorka, že i jejich digitální cesta je postupná. Firma nyní vyzdvihuje především používání šablon, které i nadále používají u externích firem na to, aby pomohly s projektováním. Projekty bývají často rozsáhlé a nárazové, takže když jejich malé projekční oddělení nestíhá nával práce, využívá klidně i služeb externích dodavatelů. „Vytvořili jsme použitelné šablony, které nezávisí na tom, kdo je kreslí. To je obrovská výhoda. Využíváme také knihovních prvků, které umíme stahovat od našich dodavatelů. Zároveň používáme i 3D modely, které jsou pak posléze použity pro Inventor i EPLAN. Knihovna použitelných prvků pro oba systémy je tak sjednocená,“ těší jednatele firmy. Znovu však nejvíce oceňuje sdílení změn v projektech a jejich integraci do PLM systému: „Když si představíte, že stáhnu model nějakého pneumatického prvku, projektanti jej elektricky zapojí a mechaničtí inženýři použijí do zařízení 3D model, pak bez sdílení informací přes platformu PLM by bylo jednoduché opomenout, např. potřebná čidla. Použití jednotné databáze prvků je klíčová

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=