ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE září 2021 | 7 konceptem se dosahuje ještě výrazně vyšší energetické účinnosti než v osvědčených koncepcích, ve kterých je synchronní mo- tor IE5+ kombinovaný s kuželovými převo- dovkami NORDBLOC.1®. DuoDrive nabízí díky až 92% účinnosti obzvláště vysokou celkovou účinnost v této výkonnostní třídě a dosahuje jí i při provozu s částeč- ným zatížením. Díky tomu je připraven na budoucnost a skutečně snižuje náklady. První dostupná velikost DuoDrive pokrývá převodové poměry od i = 3,24 do i = 16,2 a je navržena pro momenty do 80 Nm a vý- stupní otáčky až 1.000 ot/min. IE5+ motor v osové velikosti 90 Novinka: Energeticky účinné synchronní motory Energeticky efektivní, cenově výhodný a še- trný k životnímu prostředí: Se synchronním motorem IE5+ nastavuje NORD DRIVESYS- TEMS nové standardy. Nový motor je nyní k dispozici ve ventilovanémprovedení nebo s hladkým pláštěm až do výkonu 4,0 kW. Na přání jsou k dispozici také motory s velmi hladkým povrchem a povrchovou úpravou nsd tupH. Výrazně nižší ztráty než u řady IE4: Ener- geticky efektivní synchronní motory IE5+ s permanentními magnety od NORD DRIVE- SYSTEMS se vyznačují zejména vysokou účinností a širokým rozsahem kroutícího momentu. Díky tomu jsou ideální pro eko- nomický provoz i při částečném zatížení. Nové motory IE5+ jsou stejně zajímavé jak pro intralogistiku, tak pro hygienicky nároč- né provozy v potravinářství a farmaceutic- kém průmyslu. V uplynulém roce byl představen kom- paktní motor IE5+ o velikosti 71, nyní tedy také velikost 90 pro rozsah výkonů od 1,1 do 4,0 kW, s trvalým kroutícím momentem 6,8 až 18,2 Nm. Motor nabízí obvyklou flexi- bilitu NORD: Vedle přímé montáže je k dis- pozici také NEMA a IEC motorové připojení, na vyžádání jsou také k dispozici integrova- né snímače otáček a mechanické brzdy. Díky konstantnímu kroutícímu momentu v širokém rozsahu otáček se nabízí zajímavá redukce variant. Lze minimalizovat admini- strativní náklady, dochází k snížení výrob- ních, logistických, skladovacích a servisních procesů. Investice se vrátí v krátkém čase. IE5+ synchronní motory jsou modulárně za- členěny do stavebnicového systému NORD, lze je kombinovat se všemi převody a také s elektronickými produkty od NORD DRIVE- SYSTEMS. Tak vzniklo systémové řešení od jednoho výrobce, které navzájem bezpro- blémově propojuje všechny komponenty. NORDAC ON: Nový decentrální měnič, kompaktní a silný NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje svůj rozsáh- lý modulární produktový systém decentrali- zovaných elektronických pohonů. NORDAC ON byl vyvinut speciálně pro požadavky horizontálních dopravních technologií ve skladech a ve spolupráci s novými syn- chronními IE5+ motory. Měnič se prezentu- je integrovaným ethernetovým rozhraním, kompletní propojitelností konektory a ex- trémně kompaktní konstrukcí. NORDAC ON je kompaktní, inteligentní měnič pro decentralizované použití. Je na- montován přímo na pohonu a nabízí se pro Zobrazit více informací o IE5+ motorech

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=