ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 6 | září 2021 Produktové novinky firmy Nord DuoDrive: extrémně vysoká účinnost, kompaktní konstrukce skříně v omyvatelném provedení, minimální nároky na údržbu, nízká hlučnost. NORDAC ON: kompaktní konstrukce, Ethernet, Plug & Play. IE5+: nyní také v osové velikosti 90, s hygienickým povrchem, s ventilátorem nebo bez, kompaktní a tichý, plně modulární se systémy NORD. Nové DuoDrive Převodovka a motor v jednom – ze dvou komponent vzniká jeden. NORD DRIVESYSTEMS vytyčuje nové milníky se svým synchronním motorem IE5+ a to obzvláště z pohledu energetické účinnosti pohonných systémů v potravi- nářském průmyslu a intralogistice. NORD má nyní tento vysoce účinný motor IE5+ integrován s jednostupňovou čelní pře- vodovkou a tím optimalizuje účinnost systému. Integrace vznikla tím, že se poda- řilo navrhnout pohon, kde je převodovka a motor ve společné skříni. Kompaktní zá- stavbový prostor, vysoká koncentrace vý- konu a velmi nízké hlukové emise jsou jen některé z uživatelských výhod pro zákazní- ka z logistického odvětví nebo potravinář- ského či farmaceutického průmyslu. Důležitá vlastnost nové motorové jed- notky s převodovkou DuoDrive je vysoká efektivita systému s kompaktní konstruk- cí. U tohoto řešení odpadá mnoho opo- třebitelných dílů a tím se snižují náklady na údržbu. Jednoduché uvedení do provo- zu tohoto kompletního řešení za pomocí technologie Plug & Play má za následek významné snížení celkových nákladů na provoz (TCO) ve srovnání s předchozími systémy pohonů. DuoDrive se hodí nejen pro využití v intralogistice, ale také v potra- vinářském a farmaceutickém průmyslu. Integrace je důkladně promyšlena S DuoDrive nyní NORD DRIVESYSTEMS nabízí revoluční řešení koncepce integro- vaného převodového motoru v hygienic- kém wash-down designu, ve kterém je synchronní motor IE5+ integrován s jed- nostupňovou čelní převodovkou do jedné skříně. Obzvláště kompaktním Duo Drive Zobrazit více informací o DuoDrive

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=