ElektroPrůmysl.cz, říjen 2021

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 52 | říjen 2021 Bezpečnost a legislativu strojních zařízení nechte odborníkům! Eduard Pidra a Ing. Jakub Steklý, EK-INDUSTRY, s.r.o. Věděli jste, že se můžete stát výrobcem strojního zařízení i po provedení jednoduchých úprav na zařízení? V příručce pro uplatňování směrnice o strojních zařízení 2006/42/ES je v §72 uvedeno: “Směrnice o strojních zařízeních se vztahuje rovněž na strojní zařízení zalo- žená na použitém strojním zařízení, které bylo přeměněno nebo přestavěno tak pod- statně, že je lze považovat za nové strojní zařízení.” Otázkou však zůstává, co je ona podstatná změna? Obecně se dá říci, že podstatná změna může být definována jako významná změ- na parametrů zařízení, tedy rychlost, vý- kon, účel, funkce. Avšak pro tuto přesnou definici nenajdeme v legislativě žádnou oporu. Jediné, co můžeme doporučit, je v takovém případě kontaktovat naše tech- niky, kteří s Vámi každý případ individuálně zkonzultují a navrhnou případná řešení, kterých může být několik. Jednou variantou je, že provedenou změnou na zařízení byla pouze změna funkce řízení, způsob ovládání či doplnění bezpečnostních funkcí z důvodu integrace nových částí na zařízení. V takovém přípa- dě je dle §82 této příručky nutné znát, zda- -li výrobce takovou změnu předpokládá nebo schválí. Pokud je vše výše zmíněné splněno, původní označení CE připoje- né výrobcem je i nadále platné. Osoba, která aplikovala tyto změny vydá pouze Prohlášení dodavatele o shodě dle normy ČSN EN ISO/IEC 17050-1. Druhou variantou je, že provedená změ- na je podstatnou změnou, kdy je nutné např. vyměnit motor za jiný s vyšším výko- nem za účelem zvýšení produktivity výrob- ní linky. V tomto případě původní označení CE přestává být platné. Tedy osoba, která všechny tyto změny provede, se následně považuje za výrobce zařízení a musí plnit veškeré povinnosti stanovené směrnicí 2006/42/ES v článku 5. Věděli jste, že po legislativní stránce je úplně jedno, zda úpravu nazvete jako opravu, nebo jako rekonstrukci? Legislativa totiž nikde (v souvislosti s bez- pečností) tyto pojmy neuvádí. Nicméně je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=