ElektroPrůmysl.cz, říjen 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRO INSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA říjen 2021 | 51 průřezu odpovídajícímu předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průře- zem fázových vodičů 6 mm² Cu a maximál- ním průřezem fázových vodičů (z hlediska svorek elektroměru) 16 mm² Cu. Norma ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče stanovuje v čl. 543.4.1 kro- mě dalšího, že vodiče PEN se mohou pou- žívat pouze v pevných instalacích a z důvo- du mechanické pevnosti nesmí být průřez menší jak 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al. Ochranné propojení vodičem PE mezi elektroměrem a příslušnou svorkovnicí (je-li provozovatelem distribuční soustavy požadováno) musí mít minimální průřez 4 mm² Cu. Vodič PEN musí být v rozváděči dimenzován. Pomocné obvody rozváděče, tj. ovládací vodiče tarifu elektroměru, vodiče spínací- ho prvku (přijímače HDO, který je propojen s elektroměrem a stykačem a který blokuje spínání požadovaného spotřebiče s vyso- kým odběrem) a vodiče pro funkci stykačů musí být provedeny plným vodičem o přů- řezu 1,5 mm² Cu. Propojovací nulový vodič (N) mezi elek- troměrem a příslušnou svorkovnicí musí mít minimální průřez 6 mm² Cu. Průřezy vodičů rozváděče pro nepřímé měření Propojovací vedení mezi měřicími transfor- mátory proudu (MTP) a zkušební svorkov- nicí umístěné v elektroměrovém rozváděči, mezi zkušební svorkovnicí a elektroměrem, se provádí Cu vodiči o minimálním průřezu uvedeném v tabulce 1. Propojovací vedení mezi měřicím trans- formátorem produ a zkušební svorkovnicí musí být provedeno bez přerušení v celis- tvých délkách jednožilovými izolovanými plnými vodiči uloženými v trubkách (žla- bu), nebo kabely s příslušným počtem vo- dičů, o daném průřezu a barevným ozna- čením jednotlivých žil. Rozšíření systému plochého vodiče gesis ® NRG spojení výhod přípojnicového systému a kabelového vedení zásadní úspora času odbočení lze provést kdekoliv vedení zůstává flexibilní jako s klasickým kabelem s průřezem 2,5 mm 2 nebo 4 mm 2 při jednofázovém zapojení umožňuje využít dva vodiče na řízení odbočný konektor s volbou fáze v provedení s datovou sběrnicí sběrnice stíněná i nestíněná

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=