ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA leden 2021 | 65 žadovaných dobách odpojení. Takže neje- nom v případech, kdy se z důvodu zvlášt- ního nebezpečí úrazu v daném prostoru snižuje dotykové napětí, ale i v případech, kdy není možno např. v síti TN (dnes to však může být i v síti TT) dosáhnout dostatečně malou impedanci smyčky. Impedance poruchové smyčky se vždy spojuje s délkou, průřezem a materiálem přívodního vedení nebo obvodu. V sou- časné době se do fázového vodiče mohou zařazovat různé členy, jako např. před- řadníky výbojek a u samotného zařízení nemůžeme dostatečně malou impedanci smyčky naměřit. Obdobný případ nastává i při použití různých zdrojových zařízení pro napájení důležitých odběrů nn, např. při použití zdrojů nepřerušovaného napájení UPS, nebo též v obvodech pohonů, napá- jených z frekvenčních měničů. Dokonce se někdy může stát, že jedním přístrojem na- měříme vyhovující impedanci poruchové smyčky a druhým, který pracuje na jiném principu, naměříme impedanci poruchové smyčky nevyhovující. To jsou případy, kdy se rovněž může uplatňovat doplňující po- spojování jako náhrada podmínky automa- tického odpojení. Při splnění podmínky uvedené v článku 415.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pro odpor R doplňujícího ochranného pospojování mezi dvěma částmi nebo místy současně přístupnými dotyku nemusí znamenat jenom to, že při ověřování doplňujícího ochranného pospojování budeme mít jed- nu elektrodu přístroje pro měření doplňu- jícího ochranného pospojování přiloženou na chráněné zařízení a druhou elektrodu budeme přikládat postupně na všechny neživé a cizí vodivé části v okruhu 2,5 m a budeme sledovat, jestli tato hodnota ne- překročí předepsanou hodnotu. Porucha mezi pracovními vodiči Proudový chránič je schopen reagovat pouze na poruchy, při kterých vzniká reziduální proud, neboli jinými slovy dojde k úniku proudu proti zemi. Zkrat mezi pracovními vodiči a přestože se jedná o poruchu, proudový chránič na ni nereagu- je. Tato porucha musí být vypnuta jističem nebo pojistkou. Obdobná situace nastává při současném dotyku osoby mezi dvěma pracovními vodiči, kdy může dojít ke smrtelnému úrazu i přesto, že je použit citlivý proudový chránič.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=