ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 66 | červenec 2020 i pro mobilní aplikace. Pozorovací úhel je 275°. Je možné nastavit bezpečné i va- rovné pole v rámci kruhové výseče 5,5 m, resp. 40 m. Výhodou skenerů je možnost operativního přepínání až šesti úloh s ga- rantovanou prodlevou do 30 ms a funkce automatického oskenování prostoru. Se sortimentem Banner / Turck lze mo- derně, flexibilně a uceleně realizovat celé zabezpečení strojů i velkých linek bez kom- promisů i v nejvyšším stupni ochrany. Turck, s.r.o. Na Brně 2065, 500 06 Hradec Králové Tel.: +420 495 518 766 E-mail: turck-cz@turck.com www.turck.cz od 14 mm do 40 mm dle části těla, kterou je potřeba chránit (prst, ruka či osoba). Bezpečnostní skener pak dovoluje ne- jsofistikovanější a nejflexibilnější kontrolu pracovních prostor. Je možné jej používat Integrovaná diagnostická funkce ISD Zásuvková spojení strojního zařízení Součásti nebo přístroje uvnitř krytu ukončené pevnými zásuvkovými spojeními (bez oheb- ného kabelu) nebo součásti připojené k sběrnicovému systému zásuvkovým spojením se nepokládají za zásuvková spojení. Po instalaci podle níže uvedeného bodu a) musí být zásuvková spojení takového typu, aby se zabránilo neúmyslnému dotyku živých částí kdykoliv, i během zasouvání nebo vytahování konektorů. Stu- peň ochrany krytem musí být nejméně IP2X nebo IPXXB. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty. Pokud zásuvkové spojení obsahuje kontakt pro ochranný obvod, musí mít kontakt, který jako první zapíná a jako poslední vypíná. Zásuvková spojení, která mají být zapojována nebo odpojována v podmínkách zátěže, musí mít dostatečnou schopnost vypínání při zátěži. Pokud má zásuvkové spojení jmenovitý proud 30 A nebo vyšší, musí být vzájemně blokováno se spínacím přístrojem, tak aby zapojení a odpojení bylo možné pouze tehdy, je-li spínací přístroj ve vypnuté poloze. Pokud mají zásuvková spojení proud vyšší než 16 A, musí mít přídržné prostředky zabraňující neúmyslnému nebo náhodnému odpojení. Přídržené prostředky musí mít zásuvková spojení i v případě, pokud může neúmyslné nebo náhodné odpojení zásuvkových spojení způsobit nebezpečný stav. Instalování zásuvkových spojení musí splňovat následující požadavky, podle toho, co přichází v úvahu: a) Součástka, která zůstává po odpojení živá, musí mít stupeň ochrany krytemnejméně IP2X nebo IPXXB, se zřetelem na požadované vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty. b) Kovová pouzdra zásuvkových spojení musí být připojena k ochrannému obvodu. c) Zásuvková spojení, která mají přenášet výkonové zátěže, avšak nemají být v podmínkách zátěže odpojována, musí mít přídržné prostředky zabraňující neúmyslnému nebo náhodnému odpojení a musí mít zřetelné označení, že nejsou určena k odpojování při zatížení. d) Je-li použito v tomtéž elektrickém zařízení více než jedno zásuvkové spojení, musí být přidružená spojení jasně identifikovatelná. Doporučuje se, aby bylo použito mechanické kódování pro zabránění nesprávnému zasunutí. e) Zásuvková spojení použitá v řídicích obvodech musí splňovat příslušné požadavky ČSN EN 61984 ed. 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=