ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE červenec 2020 | 65 každého z nich, jeho opotřebení, úroveň signálu a vzdálenost vysílače a přijímače. A to i z průmyslových PLC prostřednictvím IO-Link protokolu. Propojením na HMI lze realizovat přesnější vizualizaci procesu a tak nejen automaticky, spolehlivě a včas identifikovat problémovou či chybnou funkci některého zámku, ale také i snad- no informovat pro obsluhu stroje, který zámek je zrovna otevřen či zůstal špatně uzavřen. Zcela tak odpadá častá nepří- jemnost s „ručním“ obcházením stroje či dokonce celé linky a zjišťováním, který nedovřený kryt blokuje chod. V případě přítomnosti velkého množství otevíracích krytů může taková funkce velmi zjedno- dušit opětovné rozjetí linky či stroje po zá- sahu obsluhy. K sérii zámků lze také připo- jit například bezpečností nouzová E-stop tlačítka. Sériové propojení komponent šetří finanční náklady a prostor na stroji – kabeláž, napájecí zdroje, konektory apod. Diagnostickou ISD funkci lze buď přímo vyhodnocovat společně s bezpečnostní funkcí v programovatelném bezpečnost- ním kontroléru (PLC) SC10-2RO umožňující nastavení i řízení ISD nebo použít samostat- ný ISD vyhodnocovací modul SI-RFA-DMA doplněný o bezpečnostní relé. Výhodou použití bezpečnostního PLC je univerzál- nost a možnost různé kombinace zapojení bezpečnostních prvků, kontrola procesu a nastavování funkcí jako jsou muting, by- pass, tracking a jiné. Bezpečnostní funkci zámků lze doplnit i o další bezpečností komponenty ze širo- kého sortimentu Turck/Banner. Mezi ně pa- tří široká paleta bezpečnostních světelných závor, laserových skenerů, mechanických zámků i elektronicky snímaných bezpeč- nostních pantů dveří hlídající otevření / zavření. Portfólio bezpečnostních optických závor zahrnuje provedení od nejmenší velikosti 16 cm, pro kontrolu malých ručních zaklá- dacích otvorů, až po největší 182 cm vysoké závory pro zavážení materiálů a výrobků pro robotické paletizace. Některé z nich pak poskytují i vestavěnou funkci dočasného automatického vyblokování (Muting) při zavážení či naopak výjezdu produktů. Závo- ry je možné propojit do kaskády pro kont- rolu většího prostoru, případně zabezpečit jiný úhel. Závory se nabízejí s rozlišením Bezpečnostní řízení - od instalace po realizaci Programovatelný bezpečnostní kontrolér SC-10 Vyhodnocovací modul SI-RFA-DMA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=