ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 30 | červenec 2020 musí předpokládat, že došlo k přerušení vedení nebo k závadě snímače a musí ža- luzie zablokovat v zabezpečené poloze. Žaluzie zůstanou zablokovány do té doby, než se obnoví cyklické zasílání informací o rychlosti větru nižší, než je stanovená mez, tedy až do odstranění poruchy. Začínajícím partnerům KNX se někdy může stát, že během oživování instalace nenastavili parametr monitorovací doby správně a poté musí pracně zjišťovat, proč jsou žaluzie neustále v zablokovaném stavu. Pokud jsou stanoveny i vazby na tep- lotu (mráz) a déšť, i zde je nutné nastavit správný poměr mezi hustotou odesílání dat a monitorovací dobou, jak je naznače- no výše. Jedná-li se o členité budovy s různými výklenky (obr. 8), je nutné počítat s tím, že v těchto výklencích se mohou tvořit větr- né víry, v nichž skutečná rychlost proudění vzduchu může být i výrazně vyšší, než je měřená rychlost větru. V takovém případě je nutné akční člen parametrizovat na sníže- nou hodnotu rychlosti. Anebo lze vytvářet jiná opatření pro zamezení vzniku vírů, tím může být výsadba vhodného rostlinstva. Pro automatické řízení stínicích pro- středků je velmi důležité využití měřených hodnot venkovního osvětlení (slunečního svitu) dopadajícího na jednotlivé fasády budovy. Společně s vloženými údaji o ze- měpisné poloze objektu, o orientaci fasád vůči světovým stranám, o poloze jednot- livých žaluzií (oken) na fasádě, systém ve vazbě na reálný čas a naměřené hodnoty vypočítá úhel dopadu slunečního světla. Následně akční člen natáčí lamely tak, aby uvnitř místností nedocházelo k oslnění přímým slunečním světlem a současně Jednoduše ◾ Digitální konfigurace ◾ Konzistentní kvalita dat ◾ Promyšlená konstrukce Inzerce Elektroprumysl AX 2x148x70.qxp_Sestava 1 08.07.20 12:01 Stránka 1 Obr. 6 Nastavení monitorovacích dob v parametrech akčního členu Obr. 7 Možné využití hlášení o kritických stavech měřených veličin pro řízení jedné žaluzie

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=