ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 94 | srpen 2019 Zaměřeno na Projekt EPLAN Co znamená digitální transformace pro inženýrskou práci a jakou roli v ní hraje Projekt EPLAN? Rozhodující, protože digitalizace nesouvisí jen s výrobními nebo obchodními procesy. Zasahuje do celého procesu vývoje produktu. Praktické výhody jsou nasnadě: uživatelé mohou využívat služeb v prostředí platformy EPLAN a současně získají přidanou hodnotu z cloudových služeb. Základním cílem digitalizace je optimali- zace procesů, zvyšování efektivity a maxi- malizace dostupnosti jednotlivých strojů a systémů. Tento proces je podporován kontinuálním vývojem platformy EPLAN. Ve fázi projektování rozváděčů je pohled zaměřen na digitální dvojče rozváděče s řídicím systémem. Základem toho jsou vysoce kvalitní prostorová data, která re- prezentují kryty a příslušenství, doplněná o komponenty a informace o kabeláži od- povídající danému projektu. Data mohou být exportována bez nutnosti konverze formátů a používána v jiných dílčích pro- cesech, např. při výrobě rozváděče včetně zapojení jeho kabeláže. Výrazný potenciál pro optimalizaci vykazuje též mezioborová spolupráce při projektování. Ta umožňuje ukládání informací do centrálního úloži- ště – do Projektu EPLAN – včetně uložení dat parametrů jednotlivých komponent, a využití těchto informací v následných procesech. AML jako formát pro výměnu dat Otevřená standardizovaná rozhraní, jako např. AutomationML (AML), zpřístupňují tato data všem uživatelům bez potřeby používat aplikačně specifické formáty nebo struktury dat. Uživateli mohou být např. řídicí systémy, linky na výrobu roz- váděčů nebo pracovníci, kteří se s pomocí digitálních informací starají o zapojování komponent v rozváděči. Ve fázi provozu je cílem maximalizovat dostupnost systému a minimalizovat odstávky způsobené jeho poruchami. Štítky s QR kódy instalované na komponentách pomáhají při jejich vy- hledávání v systému a zpřístupňují jejich ERP/PDM Mechanical Engineering EPLAN Preplanning EPLAN Fluid EPLAN Electric P8 EPLAN Pro Panel EPLAN Harness proD Automated Engineering Software Engineering Platforma EPLAN umožňuje pomocí myši přenášet data vytvořená v systémech EPLAN přímo do cloudu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=