ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE srpen 2019 | 95 atributy – včetně čísel zboží a technických dat využitelných při náhradě dílu – kdeko- liv a kdykoliv v systému a prostřednictvím tabletů nebo chytrých telefonů. Spolupráce jednoznačně vítána Tyto scénáře ideálně podporuje cloudo- vé řešení EPLAN ePulse. Jestliže jsou uve- dená data uložena v cloudu, nic nestojí v cestě tomu, aby byla přístupná kdykoliv a z jakéhokoliv místa kterémukoli aktivní- mu článku v celkovém procesu vývoje vý- roby produktu. Platforma EPLAN využívá tento inovativní přístup a dává uživatelům možnost přenášet data vytvořená v po- užívaných aplikacích do cloudu pouhým kliknutím myši. Projekt EPLAN může být také sdílen s obchodními a technologic- kými partnery prostřednictvím EPLAN eView. Firmy se tak propojují se svými zá- kazníky a dodavateli, přičemž výměna dat je současně jednoduchá i zabezpečená. Projekt EPLAN je centrální digitální mo- del automatizačního systému, vystavěný z různých systémů, jako jsou EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel nebo EPLAN Fluid, a dostupný jako jediný zdroj správných dat. Kromě projektování poskytuje také data potřebná pro všechny následné výrobní procesy. Výhody a přínosy Uživatelé mohou vyžívat přínosy již zave- deného prostředí platformy EPLAN a nově využívat přidanou hodnotu cloudových služeb, jako jsou EPLAN eView a EPLAN Cogineer. EPLAN Software & Service www.eplan.cz Údržba a zkoušky nouzového osvětlení K zajištění funkce nouzového osvětlení je vyžadováno jeho zkoušení a udržování pod- le normy ČSN EN 50172 a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle ČSN EN 62034 ed. 2. Údržbu a zkoušky může provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací. Za pravidelnou údržbu a zkoušky zodpovídá provozovatel/majitel prostor, kde jsou nouzová osvětlení instalo- vána, popřípadě může určit kompetentní osobu, aby na údržbu systému nouzového osvětlení dohlížela. Pravidelné prohlídky a zkoušky (testy) musí být prováděny minimálně v níže uvedených rozsazích a lhůtách. V případě potřeby, může oprávněný orgán požadovat provedení zvláštních zkoušek. Denně - Musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují. To znamená vizuální kontrolu indikátoru, aby se zjistilo, zda systém je v řádném stavu, nevyžaduje se zkouška (test) funkce. Jednou za měsíc - Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a značku východu s vnitřním osvětlením z jejich ba- terie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí. Během uvedené doby musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda tam jsou, zda jsou čistá a zda řádně fungují. Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno. U centrálních bateriových systémů se kromě toho musí zkontrolovat správná činnost monitorovacího systému. Jednou za rok - Jestliže jsou použita automatická zkušební zařízení, musí být zaznamenány výsledky zkoušek pro plnou jmenovitou dobu provozu. Pro veškeré ostatní systémy zkoušek musí být provedena kontrola v rozsahu měsíčních zkoušek a tyto doplňující zkoušky: • každé svítidlo a každá značka s vnitřním osvětlením musí být zkoušená, jak je uvedeno v měsíční zkoušce, ale po celou jmenovitou dobu provozu, a to v souladu s informací výrobce; • musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=