ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 4 | srpen 2019 Použití a rozdělení bezpečnostních norem pro strojní zařízení Použití harmonizovaných norem je základním předpokladem shody v rámci procesu posouzení shody strojního zařízení. Soulad s příslušnými harmonizovanými normami musí být uváděn v technické do- kumentaci příslušného zařízení, popřípadě i na prohlášení o shodě (dle požadavků pří- slušných směrnic). Použití norem stanovuje základ pro kon- strukci příslušných zařízení. Nezávaznost norem umožňuje plnit i přísnější kritéria, než která jsou stanovena normou. Základní bezpečnostní normy typu A Stanovují základní pravidla, konstrukční principy, terminologii a obecné faktory, které se vztahují na veškerá strojní zařízení. Do této skupiny patří norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeo- becné zásady pro konstrukci - Posouzení rizi- ka a snižování rizika . Z této normy vychází i proces posouzení všech rizik. Jsou popsá- ny postupy pro identifikaci nebezpečí a pro odhad a hodnocení rizik v relevantních fázích životního cyklu stroje. Je zde také uveden návod na dokumentaci. Obecné bezpečnostní normy typu B Řeší bezpečnost z určitého hlediska nebo se zabývají jedním konkrétním bezpeč- nostním prvkem, který lze použít v rámci širokého rozsahu strojních zařízení. Normy typu B se dále dělí na normy typu B1 jednotlivých bezpečnostních aspektů pro speciální bezpečnostní požadavky a normy typu B2 pro bezpečnostní zařízení. Použití a rozdělení norem – Normy typu B1 Řeší konkrétní bezpečnostní faktory. Patří sem např.: • ČSN EN ISO 13849-1 ( Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci )

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=