ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Elektro Průmysl .cz LE GISLATIVA A NORMALIZACE srpen 2019 | 5 • ČSN EN ISO 13855 ( Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla ) • ČSN EN ISO 13857 ( Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečnýmmístům horními a dolními končetinami ) • ČSN EN 60204-1 ed. 3 ( Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky ) Použití a rozdělení norem – Normy typu B2 Řeší konkrétní bezpečnostní prvky a zařízení. Patří sem např.: • ČSN EN 574+A1 ( Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci ) • ČSN EN ISO 13850 ( Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci ) • ČSN EN ISO 14119 ( Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu ) • ČSN EN ISO 14120 ( Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů ) Normy typu C Bezpečnostní normy určující konkrétní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. Obvykle se zde jedná buď o zařízení velmi nároč- ných podmínek (výbušné prostředí, velmi čistá / hygienická prostředí, prostředí s radiací apod.), nebo o speciální stroje a konstrukce. Mají přednost před normami typu A i B. Patří sem např.: • ČSN EN ISO 10218-1 ( Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty ) • ČSN EN ISO 10218-2 ( Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace ) Jestliže se na strojní zařízení vztahuje norma typu C, např. ČSN EN ISO 10218 (Roboty a robotická zařízení – Požadavky…), musí výrobce při navrhování opatření k zajištění bezpečnosti postupovat podle poža- davků těchto„výrobkových“ norem. Výrobce může uplatnit veškeré požadavky uvedené v normě typu C, nebo jen takové, jaké jsou relevantní pro konkrétní strojní zařízení, jeho část nebo jsou použitelná na základě podobností! Úložný elektroinstalační kanál strojního zařízení Jedná se o systém uzavřených krytů zahrnující zá- kladnu s odnímatelným vrchním krytem, určený k úplnému zakrytí izolovaných vodičů nebo kabelů. ERGATE Automation s. r. o. Klíny 35, 615 00 Brno Tel: +420 548 140 001 office@ergate. cz www.ergate.cz Rychlé a spolehlivé dodávky Nástěnný ocelový rozvaděč GN303015 rozměr 300 × 300 × × 150 mm jednokřídlé dveře krytí IP66 Panelová průchodka RJ45 EB RJ45, Cat. 5e průměr 22,5 mm závit M22 Patch kabel s ocelovým pláštěm PCS0015 délka 15 cm kategorie 6A přenosová rychlost 10 GBit 920,– Průmyslový Ethernet switch CETU-0500 5portový 10/100Tx Fast Ethernet montáž na DIN lištu nebo stěnu rozvaděče Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. 1.450,– 480,– 149,–

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=