ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA říjen 2019 | 83 toto bateriové pole je napřímo napojeno nespočet řídicích systémů včetně spojo- vacích relé, která jsou umísťována na DIN lišty v rozváděči. DC napětí neprochází nulou Často se v podobných aplikacích potkává- me s nevhodně použitými relé. Běžné relé vykazuje poruchu po velmi krátké době. Čím je toto způsobeno? Zde si musíme uvědomit, že spínání AC a DC zátěží, které jsou větší než 40 V DC, se potýkají s jinými fyzikálními zákonitostmi. Téměř většina dnešních spojovacích relé je konstruová- na s mezerou mezi kontakty 0,3 – 0,4 mm při vypnutém stavu (obr. 1). Tato mezera je dostačující pro střídavé napětí i u vět- ších proudů. Případný oblouk je zhašen při průchodu 0V automaticky. U DC proudů přirozeně žádný průchod nulou nenajde- me, a tudíž případný oblouk nemá co zha- sit (obr. 2). V katalogových listech se uvádí maximální hodnota proudu pro AC napě- tí, často tedy může dojít k omylu. Pokud vezmeme std. spojovací relé, nalezneme na něm hodnotu 10 A pro 230 V AC, pro 220 V DC je tato hodnota pouze 0,3 A. Jak vidíte, rapidně se snižuje maximální povo- lený proud. Přesnou hodnotu pro různá na- pětí a charakteristiky zátěží můžete nalézt ve spínacím diagramu. Použití zhášecích magnetů Z předchozího vyplývá, že mechanická relé nejsou vhodná k spínání DC proudů, částečně je to pravda. Jelikož tato relé jsou jednak relativně levná a malá je ško- da se jich v těchto aplikacích zcela vzdát. Pro potlačení nežádoucích jevů se využí- vá zhášecích magnetů. Princip fungování je jednoduchý. Magnet se umístí co nej- blíže mezeře mezi kontakty. Magnetické pole pak ovlivní jiskru a ta nevznikne mezi kontakty přímo, ale laterálně po magne- tických drahách. Vypadá to, jako by jiskra byla vyfouknuta, v angličtině se používá termín „magnetic blowout relay“. Relé této konstrukce jsou schopna zhasit cca 30krát větší proud než bez přídavného magnetu. V našem sortimentu naleznete tyto relé pod označením REL-PR1- …/1/MB (obr. 3). Čistě elektronická relé Další možností, která se nabízí pro spínání DC proudů, je užití elektronických SSR relé. Základním a nejdůležitějším prvkem je zde vysokonapěťovýMOSFET.Vmalém, tj. stan- dardnímprovedení na DIN lištu, je schopen pracovat do napětí cca 300 V DC. Spínaní je zde realizováno pouze elektronicky, tudíž zde odpadá problém jiskření mezi kontakty. Dalšími výhodami jsou dlouhá životnost (nejsou zde mechanické části), rychlost a bezhlučnost spínání. Speciálně navržené 6mm relé PLC- OSC- …/300DC/ 1 až 30násobnou životnost oproti me- chanickým a je schopno spínat napětí do 300 V DC a proudu do 1 A, což je pro spojo- vací relé dostačující (obr. 4). Třetí možností pro spínání vyšších DC proudů je zapojení více pólů jednoho relé do série. Můžete tak dosáhnout spínací ka- pacity kolem několika ampér až do 220 V DC. Tyto hodnoty a specifika zapojení jsou zmíněna v datasheetech. Obr. 3 Relé REL-PR1- …/1/MB

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=