ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 82 | říjen 2019 Správná volba pro spínání vyšších DC proudů Vyzrajte na DC oblouk Elektromechanická (EMR) a elektronická relé (ESR) se využívají vmnoha průmyslových aplikacích. Pokud se budeme bavit o standardních napěťových úrovních – 24 V DC a 230 V AC a patřičné zátěži, jsou schopny spolehlivě fungovat v rozváděčích po dlouhou dobu. Pokud ovšem potřebujeme spínat větší proudy, obzvláště pak pro DC napětí, je to pro běžně používaná relé velký problém. Snadno se opotřebují a selhávají. Aplikací, kde je třeba spínat náročné DC zátěže je v elektrotechnice celá řada a výrobci vyvíjí a uvádí na trh spousty spe- ciálních modulů. Typickými příklady pro jejich uplatnění jsou: motory pro elektrická vozidla (800 V DC), bateriové systémy v ko- lejových vozidlech (různí se dle země např. 72 V DC, 96 V DC, 110 V DC a fotovoltaické systémy (až do 1500 V DC). Velice často se stává, že výše zmíněné speciální moduly a stykače nejsou, ať už kvůli rozměrům, váze nebo přespřílišné naddimenzovanos- ti, vhodné pro použití ve std. rozváděčích. Přímé DC spínání z bateriových systémů Ve většině případů jsou řídicí systémy napájeny napětími 24 V DC a 230 V AC, pro napájení motorů pak 3f 400 V AC. Ve zvláštních provozech se ovšem mohou vyskytovat i DC napájecí systémy pracující s napětími vyššími než 100 V DC. Většinou se jedná o bateriové záložní systémy v po- čítačových centrech, letištích, chemických provozech a elektrárnách. Pojďme si vzít za příklad poslední zmíněnou elektrárnu a trochu si ji rozebrat. K zajištění nepřerušeného chodu v pří- padě poruchy mají elektrárny záložní ge- nerátory. Těmto generátorům ovšem trvá nějakou dobu, než naběhnou. Tento čas je překlenut právě z baterií. Další věcí je porucha těchto generátorů. I v tomto pří- padě musí bateriové systémy napájet po určitou dobu důležité systémy. V Evropě se vedle nejvíce používaného 220 V DC vyskytuje i 110 V DC a v různých koutech světa i 125 V DC. Pro zajištění potřebného množství energie je zapojeno velké množ- ství aku článků do bateriových polí. Na Obr. 1 Mezera mezi kontakty relé Obr. 2 Jiskra při vypnutí DC zátěže

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=