ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 106 | duben 2019 Nová cloudová strategie EPLAN ePulse Zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, ve kterém mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma EPLAN systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí. EPLAN ePulse, nejnovější řešení, jež firma EPLAN nabízí, je základem pro integrova- nou virtuální platformu, která spojuje a sdí- lí data mezi projektanty a zákazníky napříč celým spektrem inženýrských disciplín. Prostřednictvím internetového prohlížeče mají uživatelé přístup k aplikacím, které doplňují stávající svět systémů platformy EPLAN o další nové funkce. Otevřený de- sign EPLAN ePulse zahrnuje také možnost v budoucnu zajistit dostupnost pro širokou škálu datových formátů a rozhraní systémů od jiných dodavatelů. Propojení v dodavatelském řetězci „ Pro naši nabídku cloudových řešení použí- váme aktivní metody vývoje a bedlivě přitom sledujeme potřeby našich zákazníků ,“ říká Sebastian Seitz, výkonný ředitel EPLAN a Cideon. „ EPLAN ePulse slouží jako propo- jení v dodavatelském řetězci mezi koncový- mi zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě .“ Data projektu uložená v EPLAN ePulse jsou současně zdrojem popisu systému pro vý- robu ve firmě i základem pro dokumentaci určenou pro zákazníky, ve všech ohledech tvorby digitálních dvojčat se vztahem k automatizaci. „ V éře digitalizace to pomá- há našim zákazníkům, aby se mohli stopro- centně spoléhat na digitální data ,“ vysvětlu- je Seitz. K tomu vytvořila firma EPLAN nové oddělení, které spoluvytváří nové trendy v rámci digitalizace. Toto oddělení dyna- micky konzultuje návrhy, postoje a pohle- dy zákazníků z praxe. V rámci kreativního procesu se klade vysoký důraz na flexibilní a tvůrčí myšlení. „ EPLAN ePulse slouží v dodavatelských řetězcích pro propojení mezi koncovými zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě ,“ říká Sebastian Seitz, předseda představenstva firem EPLAN a Cideon

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=