ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE duben 2019 | 107 Přehled cloudových systémů EPLAN: • EPLAN eView umožňuje, aby technické projekty vytvořené v systémech platformy EPLAN byly přímo dostupné v cloudu. To znamená, že data projektu je možné zob- razit kdykoliv a odkudkoliv. Funkce opat- řování dokumentace komentáři umož- ňuje zaměstnancům v provozu nebo pracovníkům údržby přidávat do schémat své návrhy na změny a vylepšení. • EPLAN Data Portal slouží pro webo- vý přístup k vysoce kvalitním datům produktů mnoha výrobců komponent. K této webové službě mají stejný přístup všechna řešení zakotvená v platformě EPLAN. Jednoduchý přesun komponent pomocí myši do dokumentace EPLAN zkracuje dobu projektování, snižuje úsilí potřebné na inženýrské práce a zvyšuje kvalitu dokumentace strojů a zařízení. • Cloudová verze EPLAN Cogineer již brzy umožní vytvářet přímo v prohlížeči schémata na základě knihovny maker. Nová rozšířená verze EPLAN Cogineer Advanced nabízí dodatečné funkce: im- port konfiguračních proměnných a sad hodnot pro snadné opakované použití podprogramů ještě více usnadňuje tvor- bu dokumentace. Pozadí Cloudová řešení jsou účinným nástrojem pro pokročilou standardizaci dat a procesů. V inženýrské práci jdou ruku v ruce s novými možnostmi, jak optimalizovat procesy a zvy- šovat kvalitu na úrovni produktů a procesů. V zásadě všichni zúčastnění budou čerpat z jedné unifikované databáze – s možností rozšířit přístup do celého dodavatelského řetězce. Cloud jako centrální bod pro výmě- nu odpovídajících technických dat umožňu- je rychlý přístup a vytváří výjimečně snadný přístup k vysoce kvalitním digitálním da- tům. EPLAN ePulse tak v současné době na- bízí podnikůmmožnost udržet si dlouhodo- bě a úspěšně svoji konkurenceschopnost. EPLAN Software & Service www.eplan.cz EPLAN eView umožňuje nepřetržitou výměnu komentářů mezi vývojovými pracovníky a pracovníky provozu a údržby. Data projektu jsou vždy dostupná v cloudu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=