ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 4 | duben 2018 Vliv frekvenčních měničů na napájecí síť Přerovská společnost vyrábějící optické produkty se v jedné ze svých výrobních hal začala potýkat s problémy s osvětlením. U nově nainstalovaného LED osvětlení docházelo k nepravidelnému blikání. Byli jsme proto osloveni, abychom zkusili najít příčinu nespolehlivého fungování osvětlení. Zjistili jsme, že napájení osvětlovacích okruhů je provedeno z přípojnicového technologického rozvodu, z něhož jsou připojeny také rozvaděče průmyslových robotů a výrobních linek. Dále jsme zjis- tili, že rozvaděče nainstalované v jedné z nejmoderněji vybavených výrobních hal společnosti obsahují mnoho frekvenčních měničů. Tyto frekvenční měniče nebyly na vstupu vybaveny řádnou indukčností (vstupní tlumivkou). Pomocí síťového analyzátoru jsme změřili průběhy napětí a proudů přívodu osvětlení: Průběh napětí a proudu bez tlumivky Z měření je zřejmé, že průběhy veličin jsou výrazně ovlivněny vyššími harmonickými. V určitých časových úsecích jsou vidět je- jich rezonance, což byly současně momen- ty, kdy docházelo k blikání LED osvětlení. Do obvodu osvětlení jsme vložili tlu- mivku odpovídajícího výkonu. Stejný typ tlumivek používáme standardně ke všem námi dodaným frekvenčním měničům. Po nainstalování tlumivky došlo k výraz- nému vylepšení průběhů napětí a proudů a blikání LED osvětlení okamžitě ustalo.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=