ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE duben 2018 | 5 • Omezuje energetické rázy sítě na vstupních svorkách měniče a tím chrání vstupní usměrňovač. Firma TESPO engineering s.r.o. Brno insta- luje frekvenční měniče od r. 1993. Vybave- ní správně navrženou vstupní indukčností považuje za absolutní samozřejmost a to i v dnešní době, kdy je díky tomu cenově znevýhodněná. Trend upřednostňující cenu před kvalitou a dlouhou životností v oblas- ti instalací s frekvenčními měniči postup- ně rozšířil aktivity firmy i na oblast těžšího strojírenství: • Řetězové hrablové dopravníky, redlery • Vynašeče, podavače paliva a materiálu • Deskové, šoupátkové uzávěry • Rotační, talířové, komůrkové podavače • Hydraulické rozběhové a regulační hydrospojky • Studie a optimalizace výroby, řešení problémů s pohony a mnoho dalšího... TESPO engineering s.r.o. Roubalova 462/7a, 602 00 Brno Tel.: +420 543 331 296 Fax.: +420 543 330 287 E-mail: info@tespo-eng.cz www.tespo-eng.cz Průběh napětí a proudu po instalaci tlumivky Závěr Osvětlení ve výrobní hale společnosti je díky této úpravě bezproblémové. Je ale nutné zdůraznit, že tímto zásahem se vyřešilo pou- ze napájení obvodů osvětlení. Technologic- ký rozvod s mnoha připojenými frekvenční- mi měniči tímto jednoduchým způsobem řešit nelze (ovládací obvody v takové síti zůstanou zarušené a nespolehlivé). Techno- logický rozvod zůstal tedy ve stejném stavu jako před úpravou. Komplexní řešení a předcházení pro- blémů s rušením sítě od frekvenčních měničů je pouze důsledná instalace správně dimenzovaných tlumivek ke ka- ždému frekvenčnímu měniči. Trend poslední doby však toto pravidlo velmi často nerespektuje. Instalace mě- ničů bez vstupní indukčnosti se objevují nejen v aplikacích s jedním nebo několika měniči, kde se vstupní tlumivka vyplácí i jako ochrana vstupního usměrňovače a kapacitní banky měniče, ale častokrát se nachází i v těch nejmodernějších provo- zech vybavených mnoha měniči. Funkce vstupní tlumivky frekvenčního měniče: • Omezuje vyšší harmonické proudy odebírané měničem frekvence z napájecí elektrické sítě. • Prodlužuje životnost výkonových kondenzátorů ve stejnosměrném meziobvodě měniče frekvence. Proudové chrániče (RCD) Proudový chránič musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu. Senzorem proudového chrániče (RCD) nesmí procházet ochranný vodič s výjimkou případů, kdy je vedení ochranného vodiče tímto senzorem nevyhnutelné, např. v případě pancéřovaných kabelů. V takových výjimečných případech musí ochranný vodič procházet senzorem znovu, ale v opačném smě- ru. Ochranný vodič musí být izolovaný a nesmí být uzemněný ani u prvého ani u druhého průchodu senzorem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=