ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA říjen 2017 | 77 • Systém FC: Přenos hodnot do tabletu, PC, uložení do FlukeCloud ,GPS souřadnice. • Kategorie CAT IV/600 V, CAT III/ 1000 V • Provozní teplota – 10 °C až + 50 °C • Napájecí napětí 4 x 1,5 V • Výdrž baterií ≥ 15 hodin V obsahu dodávky je měřicí přístroj, kufřík, kalibrační smyčka, baterie a návod k použití. GHV Trading, spol. s r.o. Edisonova 3, 612 00 Brno Tel. :+420 541 235 532-4 E-mail: ghv@ghvtrading.cz www.ghvtrading.cz Obr. 2 Klešťový měřič uzemnění FLUKE 1630-2 FC Podmínky pro připojení k sítímpodle ČSN 33 2130 ed. 3 V průběhu předprojektové přípravy je nutno projednat připojovací podmínky pro: • silová zařízení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy; • napojení na síť nebo sítě elektronických komunikací jednoho nebo více poskytovatelů, kte- ré s dodatečnou flexibilitou pokryje současné i budoucí možné potřeby zákazníka zejména s ohledem na hlasové (telefonní), datové (připojení k internetu, přenos dat spotřeby energií, inteligenci budovy/domácnosti apod.), video (TV, HDTV, VolP) a audio (R; evakuační R) služby s možností volby mezi poskytovateli. Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, což znamená rovněž zajištění odpovídajících prostor pro umístění rozvaděčů elektronických komunikací (samostatná místnost, případně část technického podlaží). Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden. Veškeré podzemní prostupy kabelů z terénu do budovy je třeba zajistit proti vnikání vlhkosti do budo- vy. V případě, že je v místě objektu rozveden plyn, je nutné rovněž tyto prostupy zajistit proti vnikání plynu do budovy. Je-li objekt vybaven náhradním zdrojem elektřiny, který je určen k napájení vnitřních elektrických rozvodů, musí tento zdroj a jeho připojení vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-5-551 ed. 2. Náhradní zdroje určené pro ostrovní provoz nesmějí být k vnitřním rozvodům, určeným v normálním provozu pro napájení z distribuční sítě, připojovány.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=