ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA říjen 2017 | 73 cími svěracími objímkami, které usnadňují zavedení připojovacích drátů do svorek. Šrouby jsou přizpůsobeny pro křížové i standardní šroubováky. Pouzdro je vyrá- běno ze samozhášecího a neskapávajícího polykarbonátu podle UL94V-0. Čelní ráme- ček a sklo se dají bez problémů z tohoto pouzdra vyjmout a vyměnit. Standardně se přístroje dodávají se stupněm krytí čelní strany pouzdra IP52. Díky konfiguraci pouzder je též možnost použití přístrojů do všech běžných mozai- kových rastrů. Upevnění analogových rozváděčových přístrojů je pomocí šroubových prvků, kte- ré jsou vhodné i do ztížených podmínek (dopravní prostředky apod.), dle normy DIN EN 60051-1. Naše měřicí přístroje vyhovují třídě přes- nosti 1,5, pokud není u jednotlivých typů uvedeno jinak. Kromě standardně vyráběných přístrojů můžeme zákazníkům nabídnout i zvláštní provedení, například zvýšený stupeň krytí na IP 54, otřesu vzdorné provedení, prove- dení do tropických podmínek, antireflexní čelní sklo, různé popisy na stupnici, více- barevné provedení stupnic a řadu dalších. Jako příslušenství k těmto přístrojům, rozšiřující měřicí rozsah přístroje, jsou k dispozici transformátory, bočníky a děliče napětí. Měřicí transformátory proudu jsou buď násuvné, nebo závitové až do 10 kA s třídou přesnosti 1 nebo 0,5. Bočníky nabízíme se jmenovitým prou- dem až do 15 kA / 60 mV nebo 150 mV. Vedle rozváděčových měřicích přístro- jů nabízí firma GMC – měřicí technika s.r.o. Blansko, širokou řadu panelových měři- cích přístrojů s magnetoelektrickým nebo elektromagnetickým měřícím ústrojím, pro měření stejnosměrného i střídavého prou- dů a napětí ve třídě přesnosti 1,5 resp. 2,5 %. Pro celkové představení výrobního pro- gramu nelze opomenout výrobu indiká- torů. Indikátory představují samostatnou, širokou skupinu informativních měřicích přístrojů rozmanitých velikostí a tvarů s magnetoelektrickým měřícím ústrojím. Oblast využití indikátorů je zejména ve spo- třební elektrotechnice. Veškerá výroba probíhá dle ISO 9001, a přístroje splňují požadavky kladené na výrobky nesoucí označení CE. GMC – měřicí technika, s.r.o. Fügnerova 1a, 678 01 Blansko Tel.: +420 516 482 614-6 E-mail: gmc@gmc.cz www.gmc.cz Obr. 2 Obr. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=