ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA zaří 2016 | 187 Nová strojní zařízení a praktický postup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006 / 42 / ES 8:30 - 9:15 Prezence 9:15 - 9:30 Zahájení semináře 9:30 - 10:15 • Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006 / 42 / ES. Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití. 10:15 - 11:00 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování). Obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu. 11:00 - 11:25 Přestávka, občerstvení 11:25 - 12:40 • Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů. Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011. 12:40 - 13:20 • Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu. Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení. Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události. Ověřování splnění základních požadavků. 13:20 – 13:30 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím Přednáší: Filip Němeček, Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení Program dne 6. 10. 2016 ( od 8:30 do 13:30 ) Organizační pokyny Účastnický poplatek: Účast na semináři (na jednoho účastníka): • Za jeden den 1.000 Kč vč. 21% DPH • Za oba dva dny 1.500 Kč vč. 21% DPH Každý z účastníků obdrží spolu se studij- ními materiály vstupenku na mezinárodní strojírenský veletrh. Přihlášení na seminář: Přihlásit se můžete on-line formulářem, který naleznete na www.lpelektro.cz . nebo e-mailem či telefonicky některého z orga- nizátorů semináře. Kapacita odborného semináře: Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů sálu omezen na 140 osob. Zajistěte si proto své místo včas! Studijní materiály: Každý účastník obdrží při prezenci sborník přednášek v tištěné a elektronické podobě a kompletní slidy z přednášek. Dále doplň- kové studijní materiály a katalogy partnerů semináře. Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování. Přihlásit se on-line Zobrazit více informací Stáhnout pozvánku v pdf

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=