ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 186 | zaří 2016 Odborný seminář: Legislativní požadavky na strojní zařízení Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace a osvětlit důležité poža- davky v oblasti legislativy, platných předpi- sů a harmonizovaných norem týkajících se nových i provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizovaných linek a osvětlit praktické postupy při uvá- dění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378 / 2001 Sb. a uvádění nového strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směr- nicí 2006 / 42 / ES. Tyto požadavky jsou prováděcím právním předpisem k Záko- níku práce o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro po- užívání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. Termín konání: 6. 10. 2016 ( od 8:30 do 13:30 ) 7. 10. 2016 ( od 8:30 do 13:30 ) Místo konání: Výstaviště BVV, Hala E, Konferenční sál E3, Brno Multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu s partnerem pro vzdělávání v elektrotechnice společností L.P.Elektro s.r.o., Veletrhy Brno, a.s a partneři akce Vás zvou v rámci oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2016 na cyklus odborných seminářů zaměřených na legislativní požadavky na strojní zařízení. Seminář je rozdělen do dvou dnů a je možné se přihlásit na každý den zvlášť. První den bude zaměřen na nová strojní zařízení a praktický postup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006 / 42 / ES . Druhý den bude zaměřený na provozovaná stroj- ní zařízení a praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do sou- ladu s požadavky NV ČR č. 378 / 2001 Sb . Seminář je především určen pro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce a vyšší management. Seminář je zařazen do projektu celoživot- ního vzdělávání ČKAIT.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=