ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 90 | prosinec 2014 vhodný pro odpovídající – v daném přípa- dě venkovní použití). Nepředpokládáme, že by výrobce na přívod kladl nějaké zvlášt- ní požadavky, takže ten musí odpovídat požadavkům souboru norem ČSN 33 2000, z hlediska jištění pak požadavkům ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (při délce přívodu k rozvá- děči alespoň několik metrů a při použití jis- tiče pro domovní instalace, tj. jističe typu B, C, popř. D odpovídajícího ČSN EN 60898-1 , by mělo postačovat splnění podmínky dané nerovností (1) v čl. 433.1 této normy). Pokud se týká uzemnění lávky, tak při délce lávky pouze několik metrů (cca do 15 m), postačuje její uzemnění pouze na jedné straně. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize a kontroly v zubní ordinaci Máme provádět revizi soukromé zubní ordinace. Dle ČSN 33 2000-7-710 jsou pro- story podléhající této normě definované v čl. 710.1 se zdůrazněním “dentální praxe” a v čl. 710.3 vymezeny dle užití. Vyplývá z uvedeného, že je třeba pohlížet na případ revize soukromé zubní ordinace včetně zá- zemí jako na prostory s různým intervalem pro pravidelné revize? Např. zubní ordinace je bezesporu pro- stor jednoznačně podléhající ČSN 33 2000- 7-710 a patřičným lhůtám revizí. Ale čekár- na nebo sociální zázemí (WC) u ordinace je tedy v duchu výkladu normy považovat rovněž za prostory podléhající této ČSN? Nebo je možno na tyto aplikovat klasické lhůty revizí 5 let pro vnitřní elektrickou in- stalaci v prostorách normálních? ODPOVĚĎ: Souhlasíme s Vámi. Podle čl. 710.1 ČSN 33 2000-7-710 se zvláštní po- žadavky této normy aplikují na elektrické instalace ve zdravotnických prostorech… Zdravotnický prostor je přitom podle čl. 710.3.1 prostor určený ke stanovení diagnózy, pro léčení (včetně kosmetické léčby), sledování a péči o pacienty. Zdravotnickým prostorem tedy není čekárna zubní ordinace. Na čekárnu lze tedy z hlediska pravidelných revizí apliko- vat lhůty pravidelných revizí podle tab. 1, resp. podle přílohy 2 ČSN 33 1500:1990 . To znamená, že pokud je čekárna ve zděné budově (nikoliv např. v budově z hořla- vého materiálu a nepředpokládá se, že by tato budova mohla být najednou obsaze- na více než dvěma sty osobami), je možno na elektrickou instalaci v této čekárně ap- likovat lhůtu pravidelné revize 5 let. Pravi- delné revize elektrické instalace samotné ordinace a přezkoušení jejích součástí se provádějí ve lhůtách podle kapitoly 62 ČSN 33 2000-7-710. Jestliže elektrická in- stalace čekárny bude součástí elektrické instalace ordinace, bude se její revize provádět zároveň s revizí ordinace (např. ověření pospojování). Rovněž opatření, na nichž závisí bezpečnost pacientů v če- kárně, jako je osvětlení označení východů a únikových cest a prostorů pro rozvádě- če, je třeba přezkoušet v termínech 12 měsíců, jak to norma předepisuje. U řady přístrojů (které se ověřují např. stisknutím zkušebního tlačítka) postačuje, provádí-li jejich ověřování řádně poučený personál v souladu s místním provozním bezpeč- nostním předpisem. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Sloučení vývodů pro výtah, světlo atd. Společné prostory – panelový dům – pro- sím: Lze sloučit vývod výtah, světlo, společ- né prostory a prádelna v jeden vývod? Jedná se o tři měření – sloučením by vznikla úspora za odběrná místa. ODPOVĚĎ: Pokud se týká technických norem (viz např. ČSN 33 2130 ed. 2 ), tak ty uvedené- mu uspořádání nebrání. Je však nutné toto sloučení projednat ještě s místnímdistribu- torem elektrické energie. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=