ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ROZHOVOR prosinec 2014 | 5 Začal bych tlakovým spínačem OsiSense XMLR. Nabízí totiž celou řadu „vychytá- vek“ – i při otočení přístroje „vzhůru noha- ma“ zůstávají hodnoty na displeji v čitelné poloze, disponuje funkcí uzamčení proti neoprávněné manipulaci a pouzdro má vyrobeno z polyarylamidu, „cool“ plastu s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Zejména výrobci dopravníků přivítali druhou novinku – spínače nouzového za- stavení ovládané lankem Preventa XY2CJ. Jako první přístroj svého druhu na trhu splňuje požadavky na certifikaci NiSD (The National Institute of Steel Detailing) podle normy IEC 60947-5-5 . Uživatel si může vy- brat mezi pravostranným resp. levostran- ným provedením s délkou lanka až 30 m, a přímým provedením s délkou lanka až 20 m. Třípólová spínací jednotka s nuce- ně vypínanými kontakty je samozřejmostí, stejně jako možnost zapojení s bezpečnost- ními moduly Preventa XPS do bezpečnost- ního obvodu PLe podle EN/ISO 13 849-1 a SIL 3 podle EN/IEC 62 061. Nad očekávání dobře, a že jsme měli opravdu ambiciózní plány, si vedou in- dukční čidla OsiSense XS9. Pouzdro mají vyrobeno z nerezové oceli třídy 303 pro průmyslové aplikace, resp. třídy 316L pro použití v potravinářských provozech. Mo- hou se pochlubit jak jmenovitým dosahem až 40 mm, tak především tzv. faktorem de- tekce 1 – schopností detekovat různé ma- teriály ve stejné vzdálenosti. Můžete si vy- brat ze tří standardních rozměrů M8, M12 a M30 pro zapuštěnou nebo nezapuštěnou montáž. Úspěšně nasazena již byla i spe- ciální verze pro svařování s vysokou odol- ností proti rušení a napěťovým špičkám. Máte ještě v rukávu schované nějaké eso na konec roku? Prozradíte nám plá- ny na příštích 365 dní? Srdcovým esem bych nazval novou gene- raci světelných bariér Preventa XUSL. Od 12. 12. 2014 začneme nabízet jak Typ 2 pro detekci prstů s rozlišením 14 mm, tak Typ 4 pro detekci rukou a těla s rozlišením 30 mm. Díky vestavěným bezpečnostním funkcím – například automatický/manu- ální start/stop nebo připojení externích zařízení typu stykačů – umožní bezproblé- mový vstup operátora i do nebezpečných prostor stroje. Chráněná výška od 160 do 1 810 mm poskytne dokonalou ochranu. Vestavba bariér do strojního zařízení je jed- noduchá, a díky svým malým rozměrům 29 x 31,5 mm dokáže „XUSL“ navíc ušetřit i „kousek“ místa. Reakční doba trvá podle typu–odneuvěřitelných2,5msaždo25ms. Stupeň krytí pak IP 67 nebo IP 69K. Svě- telné bariéry Preventa XUSL splňují poža- davky bezpečnostních norem pro zapojení do obvodů kategorie PLe podle EN ISO 13 849-1 , SIL 3 podle EN IEC 62 061 a Typ 4 podle EN IEC 61 496-1 a EN IEC 61 496-2. Názorná ukázka funkcí letošní novinky – tlakového spínače OsiSense XMLR – probíhala například v rámci školení techniků a skladníků našich partnerských velkoobchodů. Technik specialista, certifikovaný TÜV Bc. Rudolf Princ (vlevo) se detekci věnuje už řadu let.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=