ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ROZHOVOR 4 | prosinec 2014 Průmyslová detekce od Telemecanique Sensors aneb vždy něco navíc Uběhl více než rok od chvíle, kdy jsme jako jedni z prvních informovali o návratu značky Telemecanique Sensors, resp. dříve pouze Telemecanique. Zůstala sice pod křídly společnosti Schneider Electric, ovšem výrobky a řešení z oblasti průmyslové detekce začala nabízet jako nezávislý specialista. Vytočili jsme proto produktovéhomanažera detekce v České republice a na Slovensku, pana Antonína Zajíčka, a položili mu pár otázek. Jak probíhá „soužití“ Schneider Electric a Telemecanique Sensors? Skvěle. Podařilo se nám sladit nabídku Schneider Electric, coby jednoho ze světo- vých lídrů v oblasti průmyslové automati- zace, a Telemecanique Sensors ve starono- vé roli špičkového specialisty na konkrétní oblast – průmyslovou detekci. Dokážeme uspokojit jak požadavek na komplexní ří- zení strojů nebo procesů, tak vysoce indi- viduální požadavky na spolehlivou, jedno- duchou a efektivní detekci. Kdo patří mezi typické odběratele va- šich, dovolím si mírné zjednodušení, čidel Telemecanique Sensors? Jsou to především OEM – výrobci strojů a strojního zařízení. Pro lepší představu mohu uvést, že se jedná například o stro- je obráběcí a dřevozpracující, automatická zařízení na balení potravin, dopravníky nebo výtahy. Právě OEM významnou měrou přispěli k znovuoživení značky Telemecanique, resp. ke zrodu Telemecanique Sensors. Vzhledem ke svým vysokým požadavkům na přesnost a kvalitu komponentů začali čím dál častěji vyhledávat služby specialis- tů na určitou oblast automatizace – typicky detekci. Současně nám celosvětově prove- dený průzkum ukázal, že pro celou řadu z nich zůstává synonymem kvality a spo- lehlivosti značka Telemecanique. Rozhodli jsme se proto využít její potenciál a stát se nově také specialistou na oblasti průmys- lové detekce. Nabízíme všechny základní řady čidel: fotoelektrická čidla, indukční čidla, ultrazvuková čidla, rotační kodéry, polohové spínače, čidla pro regulaci tlaku, RFID čidla a samozřejmě čidla pro speciální aplikace. Vím, že jste letos na trh uvedli celou řadu novinek. Které, řekněme tři, bychom roz- hodně neměli přehlédnout? Produktový manažer a ambasador značky Telemecanique Sensors v České republice a na Slovensku pan Antonín Zajíček.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=