ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA prosinec 2014 | 39 vedení klimatizace. Dále vizuální kontrolu systému, včetně měření hluku agregátu, kontroly správnosti jednotlivých funkcí a kontroly tepelné izolace na potrubí, za- hrnující i kontroly úniku vzduchu (např. pomocí termokamery). Dále kontrolní mě- ření teploty a vlhkosti v klimatizovaných prostorech, kontrolu rychlosti proudění vzduchu (objem) v klimatizačním systému a na výustkách, měření tlakového spádu systému a v neposlední řadě kontrola (mě- ření) energetické spotřeby. Měření rychlosti proudění vzduchu a průtoku Stanový se střední hodnota rychlosti prou- dění, která se vynásobí průřezem potrubí a vypočte se protečený objem vzduchu. Rychlost proudění vzduchu se měří buďto ve vzduchovodech, na výustkách, žaluziích či otevřených dveří. Přístroje vhodné pro měření rychlosti proudění vzduchu a průtoku a)měření ve vzduchovodech: Pro měření ve vzduchovodech je ideální použít přístroj s dynamickou teplotní sondou (Pitotova trubice) či žárového anemometru (prin- cip ochlazování žhaveného drátku). Son- dy těchto měřicích přístrojů se vsouvají do vzduchovodu přes vyvrtané otvory průměru 10 - 12 mm. Ze všech změře- ných rychlostí v dílčích průřezech se sta- noví střední rychlost. Po ukončení měření se vyvrtané otvory vhodným způsobem zaslepí . b)měření na výustkách a žaluziích: Pro měření na koncových členech je vhodné použít vrtulkového anemometru a mě- řicího kužele, který se nasadí na výustek. Pokud nemáte kužel, tak je možno použít rastrovacího způsobu měření kdy dochází k rovnoměrnému pomalému přejíždění přístroje po průřezu prvku. Zaznamenávají se rychlosti v dostatečném počtu měře- ných bodů a následně se vypočítá střední rychlost. c)měření v otevřených dveřích: Měření rychlosti v otevřených dveřích se použí- vá v případech, kdy je rychlost proudění vzduchu ve dveřích je uvedena jako pro- jektovaná (návrhová) hodnota. Rychlost proudění se měří v otevřených dveřích oddělujicích prostor s přetlakem od pro- storu bez přetlaku. Pro toto měření je vhodný vrtulkový anemometr s vrtulkou o průměru 100 mm. Měření rozdílu tlaků U odvětracích zařízení, kde je požadován přetlak vůči přilehlým prostorám (např. chráněné únikové cesty) se při ověření Přístroj s Pitotovou trubicí KIMO MP 120 Vrtulkový anemometr KIMO LV 110

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=