ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 20 | prosinec 2014 Nová plně zapouzdřená anténa radaru k měření výšky hladiny Nová plně zapouzdřená anténa pro bezkontaktní radarový hladinoměr Sitrans LR250 HEA je určená k použití ve farmaceutickém průmyslu, v potravinářství a při výrobě nápojů. Společnost Siemens vyvinula pro radarový hladinoměr Sitrans LR250 novou hygienic- kou plně zapouzdřenou anténu s měřicím dosahem až 20 metrů. Zvláštností nové antény je použití materiálu typu TFM PTFE (polytetrafluorethylen druhé generace), díky kterému je anténa mimořádně vhod- ná pro úlohy s vysokými požadavky na hy- gienu. Přednostmi nové antény z pohledu uživatele jsou zejména minimální poža- davky na údržbu a snadné čištění. Hygienická plně zapouzdřená anténa je ve směru k měřenému médiu opatřena čočkou z materiálu TFM 1600 PTFE vhod- nou k použití v hygienických prostředích v souladu s požadavky celosvětově uzná- vaných dohlédacích úřadů a standardů, ať už jde o U. S. Food and Drug Administrati- on (FDA), U. S. Pharmacopeial Convention (USP) Class VI, hygienický standard 3-A či organizaci EHEDG (European Hygienic En- gineering and Design Group). K bezproblémovému použití bezkon- taktního radaru Sitrans LR250 HEA ve far- maceutickém průmyslu, v potravinářství a při výrobě nápojů je k instalaci těchto pří- strojů k dispozici sedmnáct standardních hygienických provozních připojení růz- ných rozměrů běžných v těchto odvětvích. Uživatelé ocení u nové antény minimál- ní náklady na údržbu a také snadné čištění, neboť zalícovanou čočkovitou anténu není při čisticích postupech typu CIP (Clean-in -Place) nutné demontovat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=