ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2014 | 19 možnosti filtrování jsou velmi „návykové“ a poskytují příjemné prostředí jak pro ná- kupčí tak pro techničtěji orientované uži- vatele. Aplikace vám je průvodcem a přes- ně vás navádí cestou výběru až po nalezení z technického hlediska vhodného senzoru. Široké portfolio produktů je rozděleno do příslušných tematických skupin - tlak, průtok, univerzální fotoelektrické senzory, bezpečnostní závory, indukční, vláknové či měřicí senzory. Každá z těchto produk- tových skupin má pro nalezení ideálního senzoru vlastní detailní způsob filtrace, kte- rý nejlépe odpovídá parametrům zaměření a technické charakteristice. Tímto způso- bem je uživatel pohodlně naveden na pro- dukt, který optimálně vyhovuje zadání. Aplikace pro výběr vhodného senzor je k dispozici jak pro PC, tak i pro chytré tele- fony a tablety a samozřejmostí jsou nad- standardní funkce jako funkce porovnání či možnost exportovat výsledky hledání do PDF. Integrátoři senzorů Panasonic mají nato- lik bohaté zkušenosti, že vám poradí nejen s výběrem vhodného senzoru, ale i případ- ně s celou aplikací. Někdy se na první po- hled složité věci dají realizovat až překvapi- vě„primitivním“ způsobem. Panasonic Electric Works Europe AG Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno Tel:. +420 541 217 001 Fax: +420 541 217 101 www.panasonic-electric-works.cz Aplikace pro výběr optimálního senzoru dle mnoha kritérií Nouzové a náhradní zdroje Tam, kde jsou úředně stanovena opatření pro protipožární zabezpečovací zařízení a zařízení pro zajištění nouzového úniku z budov, a/nebo tam, kde je požadován náhradní zdroj, musí být charakteristiky napájecího zdroje pro zabezpečovací obsluhu, a/nebo pro náhradní provoz určeny zvlášť. Tyto zdroje musí mít potřebný výkon, spo- lehlivost, odpovídající jmenovité hodnoty a schopnost zajistit napájení ve stanove- ném čase. Požadavky na nouzové zdroje se při- pravují v kapitole 35 a kapitole 556 normy IEC 60364-5-55. Pro náhradní zdroje (stan- d-by) nejsou v tomto souboru obsaženy žádné požadavky.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=