ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2014 | 17 Senzory řady HG-C jsou k dispozici ve třech typech od 30 ±5 mm do 100 ±35 mm s průměrem paprsku 10 až 70 μm. Všech- ny modely v bezpečném provedení hli- níkového odlitku jsou osazeny červeným polovodičovým laserem třídy 2 a vykazují teplotní odchylku do 0,03 %. Díky minia- turnímua lehkému provedení může být měřicí senzor osazen i na pohybující se části strojů. Detekce/počítání lidí - nezávisle na materiálu a barvě Počítání zákazníků v obchodech nebo ces- tujících městské hromadné dopravy se stá- vá jako zdroj plánování a analýzy strategic- kých rozhodnutí stále důležitější. Nicméně detekce lidí přináší technické problémy a to vzhledem k oblečení, které se individu- álně liší barvou, materiálem a povrchovou strukturou. Detekce lidí a zvířat jsou technicky velmi podobné aplikace. Lidé nosí oblečení v růz- ných barvách nebo s různými strukturami. Zvířata mají dlouhou či krátkou srst nebo peří a mohou být špinavá nebo mokrá. Pro tyto aplikace nabízí triangulační měření velmi efektivní způsob detekce. Technolo- gie triangulačního měření dokáže zachytit objekty nezávisle na barvě, materiálu a po- vrchové struktuře. Vysílač i přijímač jsou umístěny v jed- nom kompaktním pouzdře. Vysílací prvek je zdrojem světla, které se difúzně odrazí od povrchu objektu a odražené světlo je zachyceno přijímacím prvkem v senzoru. V závislosti na vzdálenosti mezi snímačem a objektem se mění úhel zachycených světelných změn, což pomáhá snímači určit vzdálenost objektu. Čidlo spíná pod- le měřené vzdálenosti a ne v závislosti na množství světla, protože to se může lišit v závislosti na barvě, vzhledu nebo struktu- ře detekovaného objektu. Triangulační měření tvoří základ třech různých produktových řad. V závislosti na dané aplikaci nabízí každá jednotlivá řada své výhody související s rozsahem snímání a velikosti snímače. EQ-500 je univerzální senzor s měřicím dosahem až 2,5 metru. V případě, že aplikace vyžaduje miniaturní čidlo, pak řada EQ-30 s rozmě- rem 68 x 40 x 20 mm je nejlepším řešením. Řada CX-400 má zase velmi pokročilou technologii potlačení pozadí. Pro komplexní řešení lze senzory kom- binovat s širokou škálou produktů auto- matizační techniky. Například lze, třeba i bezdrátově, zasílat statistické údaje o toku zákazníků v maloobchodních pro- dejnách čí v restauracích rychlého občer- stvení. Automaticky poskytovaná data mohou být přenášena centrální jednotce včetně data, času, lokace či dalších poža- dovaných parametrů. Miniaturní senzory EX-L200 ve farmaceutickém průmyslu Ochrana osob ve výrobě musí být vždy na prvním místě.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=