ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 16 | prosinec 2014 Aby prsty nechyběly Ve výrobě pomůžou bezpečné i bezpečnostní senzory Automatizované části výroby pracují bez zásahu lidské ruky a celý průběh je pod bezpečným dohledem řídicích systémů. Aby se však řídící logika mohla objektivně rozhodovat, je nutné ji poskytnout zpětnou vazbu – „smysly linky“. Tyto informace zajistí příslušné senzory. Je třeba měřit teplotu, vlhkost, tlak, přítomnost kovu, pozici objektu, vzdálenost atd. a jsou příslušnou alternativou lidského zraku, sluchu a hmatu. Objektivní rozhodnutí může přijít pouze na základě přesných informací. Výrobní linky mohou být asistované, tedy v rámci výroby jsou operace zajištěné vý- hradně lidským faktorem, nebo plně auto- matizované bez zásahu lidské ruky. Ovšem i v plně automatizovaných provozech je přítomnost člověka potřebná a to třeba v oblasti údržby. A právě zde platí, že zdra- ví lidí musí být vždy na prvním místě. Aby případný zásah pracovníka byl bezpečný, jsou veškeré rizikové části výroby opatřeny elektronickými bezpečnostními závorami. Při narušení hlídaného prostoru dokáží bě- hem 11 ms vyslat signál k zastavení stroje či jiné akci vedoucí k ochraně zdraví člověka. Všechny řady bezpečnostních světelných závor splňují kritéria průmyslových provo- zů IP65 a nabízí nadstandardní funkce, jako jsou Muting, Blanking atd. Alternativou k bezpečnostním závorám je bezpečnostní skener, který nachází uplat- nění ve složitějších statických aplikacích, ale jeho hlavní výhody jsou využívány při použití v automaticky řízených vozících. Každé tako- vé vozítko musí hlídat své okolí sadou bez- pečnostních senzorů a bezpečnostní skener SD3mámožnosti nasazení prakticky bez limi- tů. Prostřednictvímobslužného programu lze definovat bezpečnostní i varovnou zónu libo- volného tvaru s dosahemaž patnáct metrů. … s přesností 10 µm Panasonic kromě širokého spektra senzoro- vé techniky nabízí unikátní laserový měřicí senzor HG-C s přesností 10 µm a dobou odezvy 1,5 ms. Měřicí senzor řady HG-C otevírá nové možnosti pro využití v průmys- lu jako např.: řízení ruky robota, přesné mě- ření excentricity, kontrola přítomnosti velmi malých součástek nebo detekce překrývání součástí i z velmi tenkého materiálu. Měření může probíhat jak staticky tak dynamicky. Vzhledem k tomu, že senzor disponuje jak digitálním tak analogovým výstupem je možné integrovat senzor do stávajícího systému mnoha způsoby. Konfiguračními tlačítky jednoduše nasta- víte všechny parametry senzoru a okamžitě jsou vidět naměřené hodnoty na vestavě- ném čtyřmístném displeji. Digitální vstup je možné využít pro spuštění měření, kontrolu funkčnosti či nulování. Řada EX-20 při přesné detekci kapaliny.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=