ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2014 | 13 Senzory detekující kontrast jsou naproti tomu vhodné k detekci odstínů šedi (např. polohovací značky), nebo různobarevných objektů a rovněž k detekci objektů ve vzdá- lenosti do 10 mm od čela senzoru. Díky komplementárním výstupům je možné spínání na světlo i tmu. Standardně integrovaný 4 pólový mikrokonektor M12 též zjednodušuje začlenění do existujících instalací. Objekty se zrcadlícími plochami, nebo svítící objekty lze detekovat pomocí senzorů E75/76 na vzdálenost 8 – 20 mm od čela senzoru. Tato detekce je vhodná i pro světlo a tmu. Uživatelsky přívětivá nastavovací procedura umožňuje snadnou přejímku a údržbu detektorů světla i kon- trastu. Uživatelé mohou, pomocí procedu- ry o pouze třech krocích, senzory ideálně přizpůsobit svým aplikacím. Tím se ušetří cenný čas při instalaci a pozdějších adapta- cích systému. Eaton nabízí celosvětově širokou škálu maximálně přesných senzorů pro prakticky jakoukoli aplikaci. Kromě mechanických polohových spínačů je k dispozici nabídka 1000 různých typů induktivních, fotoelek- trických a kapacitních senzorů. Senzory se primárně používají ve strojírenství, obalové technice, v potravinářství, při výrobě nápo- jů a při manipulaci s materiály. Eaton Elektrotechnika s.r.o. Tel.: +420 267 990 411 E-mail: ElektrotechnikaCZ@eaton.com www.eaton.cz Údržba zařízení S ohledem na to, jak často a jak kvalitně se má údržba provádět, je třeba při uplatňo- vání požadavků části 4 až 6 HD 60364 do- držovat tyto základní požadavky tak, aby: • bylo možno snadně a bezpečně pro- vádět během předpokládaného života zařízení pravidelné prohlídky, zkoušky, údržbu a opravy; • byla během předpokládaného života zařízení zajištěna účinnost ochranných opatření k zajištění bezpečnosti; • byla volena spolehlivost částí zajišťují- cích řádnou funkci přiměřeně k předpo- kládané životnosti zařízení. Literatura: ČSN 33 2000-1 ed. 2 Je třeba vyhodnotit, jak častou a jak kvalitní údržbu je třeba vyžadovat během předpokládaného života zařízení. Tam, kde provozované zařízení spadá do působnosti některých úředních orgánů, musí se s nimi způsob provádění údržby projednat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=