ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 12 | prosinec 2014 Velmi výkonné senzory E75/E76 pro speciální aplikace Společnost Eaton, zaměřená na správu napájení, uvedla na trh novou řadu E75/E76 velmi výkonných fotoelektrických senzorů. Poprvé jsou na trh uváděny senzory, které mají významně zvýšený rozsah detekce, a u kterých je možné na místě instalace nastavit potlačení pozadí. Klíčem k těmto vlastnostem je technologie IntelliView. Tato technologie poskytuje řadu nových funkcí při detekci barvy, kontrastu a vyzařování, které se hodí pro náročné aplikace vyžadující vysokou přesnost ve velkém rozsahu vzdáleností a v obtížných podmínkách. Díky vysoké přesnosti kombinované s vy- lepšeným potlačením pozadí představuje řada E75/76 pružné a výkonné řešení pro širokou škálu aplikací. Malý počet detekč- ních chyb i v nejobtížnějších podmínkách přispívá ke zvýšení produktivity zařízení a výrobních linek. Řadou E75/76 prezentuje Eaton foto- elektrické senzory s možností potlačení pozadí na místě instalace. Senzory dete- kují objekty přesně až na vzdálenost 190 cm a současně potlačují například hrany přepravních obalů. Senzory se kromě širo- kého rozsahu možností použití vyznačují snadnou instalací. Uživatelé tak senzory snadno uvedou do provozu a automatic- ky je přizpůsobí konkrétním požadavkům místa instalace. Společnost Eaton speciálně pro řadu E75/76 též vyvinula dálkové laserové sen- zory se zvýšenou hloubkou detekce. Tyto dálkové senzory poskytují výstupní signál v rozsahu 0 – 10 V, jehož amplituda se v roz- sahu detekce mění úměrně se vzdáleností objektu od čela senzoru. Integrovaný laser třídy II detekuje objekty v rozsahu vzdále- ností 0,3 4 m. Kromě analogového výstu- pu jsou senzory vybaveny též dvěma PNP výstupy, které lze naprogramovat tak, že se sepnou v nastavených vzdálenostech. Řada fotoelektrických senzorů E75/76 se člení na senzory barvy, kontrastu a luminis- cence. Senzory pro snímaní barev využívají nový algoritmus „chromaticity plus inten- sity“. Tento algoritmus zajišťuje zvýšenou citlivost na tónování barev a zlepšuje rozli- šení odstínů šedi. Režim„chromaticity plus intensity“ se doporučuje použít při detekci různých barev na stejném typu podklado- vého materiálu s cílovým rozsahem vzdále- ností 5 45 mm od čela senzoru. Odstíny barev lze standardně naprogramovat. Ana- logový signál je k dispozici s 8-pólovým konektorem M12. Pro komunikaci na dálku je též k dispozici sériové rozhraní RS 485.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=