ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 8 | prosinec 2014 Připojte SINUMERIK do sítě Zvýšení efektivity výroby lze docílit připojením výrobních kapacit do inteligentní průmyslové sítě. Pro řídicí systémy Sinumerik od společnosti Siemens lze využít několik velmi užitečných řešení, díky kterým se značně zlepší výrobní procesy. Mezi nejzajímavější produkty patří: 1) Access MyMachine – vzdálená diagnostika 2) Manage My Programs - centrální správa programů 3) Analýza vytíženosti strojů 4) Automatická archivace alarmů Vzdálená diagnostika Sinumerik Access My machine (AMM) je nové efektivní řešení pro vzdálenou dia- gnostiku strojů. Díky kterému můžete rych- le a bezpečně získat odbornou podporu při poruše od výrobce stroje nebo servisní organizace. Pro inicializaci vzdáleného připojení je po- třeba, aby obě strany (výrobce stroje a kon- cový zákazník) zadaly požadavek na centrální Siemens server, který po verifikaci obě relace propojí a poté je vzdálené spojení aktivní. Bezpečnost systému je zaručena šifro- vanou komunikací a nutným povolením vzdáleného připojení ze strany stroje (kon- cového zákazníka). Toto povolení se pro- vádí přímo v prostředí pro obsluhu stroje (HMI Advanced nebo HMI Operate). Vzdá- lená strana se ke stroji připojuje jednoduše prostřednictvím webového prohlížeče. Díky centrálnímu serveru jsou veškerá spojení bezpečně logována a je i možné vytvořit video záznam celého spojení. Vzdálený uživatel se může pohybovat v prostředí obsluhy stroje a přistupovat k souborům uloženým na CF-kartě. Je tedy možné získat například soubory s chybo- vými záznamy nebo provést úpravu kon- figurace. V rozšířené verzi nabízí Access My Machine i přístup do PLC části systému a provádět její kompletní diagnostiku. K jednomu stroji se může součastně při- pojit i více uživatelů, tzv. konference. Prostup datového spojení přes firemní firewally je realizován pomocí HTTPs pro- tokolu, tím odpadá problematická kon- figurace různých komunikačních portů. Struktura systému Access My Machine je znázorněna na obr 1. Centrální správa programů s automatickou archivací dat Program Manage My program z rodiny Sinumerik Integrate poskytuje efektivní řešení problematiky správy a zálohy NC programů ve výrobní síti strojů. Výrobní programy jsou nahrávány a vy- hrávány pomocí sítě prostřednictvím pře- hledného grafického prostředí. Nejsou tedy potřeba diskety a USB paměti, které jsou častými nosiči nebezpečných programů. Obr. 1 Struktura AMM

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=