Modulární datová centra: Architektura a výhody systému

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zde popisované modulární datové centrum je sestaveno z řady stojanů, zdrojů UPS, napájecích rozvodných skříní, napájecích rozvodných jednotek, klimatizačních jednotek (chlazení umístěné mezi stojany) a dalších zařízení, která zajišťují funkce sítě, kabeláže a sledování a pracují samostatně.

Veškeré komponenty modulu jsou stavebnicové a mohou být rychle demontovány, snadno dopravovány a znovu rychle smontovány na místě jejich použití.

Složení modulárního datového centra

Modulární datové centrum obsahuje napájecí systém, chladicí systém, stojanový systém, kabelový připojovací systém, inteligentní systém řízení a systém organizace a řízení průtoku vzduchu.

Systém řízení spotřeby
Systém řízení spotřeby obsahuje systém zdrojů nepřerušitelného napájení (vstupní/výstupní rozvod energie, jednotku UPS, napájecí rozvodnou skříň (PDC)), napájecí rozvodný systém pro stojany, bateriový systém, uzemňovací systém, ochranný systém rozvodů s ochranou proti blesku a přepětí a ochranné jističe na různých úrovních a systémové řízení. Pro zákazníky jsou k dispozici systémy řízení spotřeby AC a DC rozvodů.

Chladicí systém
Tento systém obsahuje veškeré podsystémy potřebné pro klimatizaci a provoz, například potrubní systém, a zařízení rozvodu chladicího vzduchu na všech úrovních potrubí a stojanů. Pro zajištění požadavků na chlazení velkokapacitních stojanů a pro snížení nezužitkované energie chlazení mohou být použity chladicí jednotky umístěné mezi stojany k přímému přívodu vzduchu a k snížení ztrát chladicího vzduchu. Kapacita jednotlivých stojanů může být zvýšena o více než 20 kW. Chladicí jednotky mohou být zvoleny s chladicím systémem s přímým chlazením nebo chlazením studenou vodou.

Stojanový systém
Stojan je podpůrným mechanismem a rozvodnou jednotkou IT zařízení. Zajišťuje mikroprostředí pro IT zařízení, které zahrnuje fyzickou konstrukci nesoucí zatížení, dále zajišťuje instalaci a kompatibilitu IT zařízení, regulaci teploty (vstup, výstup vzduchu, regulace průtoku vzduchu), rozvod energie (duální napájení, PDC pro montáž do stojanu), vedení kabelů (napájecích a datových) a další.

Kabelový připojovací systém
Veškeré datové a napájecí kabely jsou součástí infrastruktury modulárního datového centra. Metody pokládání a vedení kabelů mají přímý dopad na stabilitu IT systému. Jak ukazují praktické zkušenosti, opravitelnost a úprava kabelů patří mezi náročné úkoly, se kterými se setkáváme v datovém centru v souvislosti s jejich pokládáním a vedením.

Inteligentní systém řízení
Pro zajištění spolehlivého provozu všech podsystémů modulárních datových center musí být pro jejich kontrolu a řízení k dispozici automatizovaný monitorovací systém. Požadované systémy řízení zahrnují systém řízení napájecího zařízení, systém řízení síťového hardwaru, systém řízení prostředí, bezpečnostní systém a další monitorovací hardwarové a softwarové systémy.

Systém organizace a řízení průtoku vzduchu
Nezávislý chladicí systém se používá v modulárním datovém centru pro splnění požadavků na chlazení ve všech prostorech. Modulární datová centra rozmisťují horké a studené uličky a používají chladicí jednotky umístěné mezi stojany. Slepé panely jsou osazeny v prostoru stojanu, kde nejsou nainstalovány žádné servery a 95 % studeného vzduchu může být přiváděno přímo do studených uliček, takže tento vzduch vstupuje do serverových stojanů. Horký vzduch proudící ze všech stojanů je nasáván chladicí jednotkou, takže neproudí k přední straně stojanu. Ochranný systém studených a horkých uliček v modulárním datovém centru může zvýšit koeficient využití klimatizace pro úsporu energie a snížení spotřeby. V horní části modulárního datového centra je částečně otevřený ventilátor. Tento ventilátor poskytuje volný prostor více než 60 % horní části studené uličky. V datovém centru je nainstalováno plynové hasicí zařízení. Když vznikne požár, ventilátor v horní části studeného kanálu se částečně otevře a magnetický dveřní snímač na skleněných dveřích na konci studené uličky ztrácí sílu pro aktivaci hašení požáru. Propojený protipožární systém modulárního datového centra je řízen automaticky a signál stavu je zasílán do protipožárního centra. Ventilátor v horní části studené uličky se pak automaticky částečně otevře na základě signálu z protipožárního centra. Systém organizace a řízení průtoku vzduchu sestává ze systému světlíků, systému bočních dveří a systému řízení.

modularni datova centra 1

Výhody modulárních datových center

1. Redukovaná lidská chyba
Modulární komponenty redukují lidskou chybu v datovém centru. Veškeré operace od montáže modulů až po odstraňování poruch systému, dokumentování a školení jsou snadnější a účinnější a zajišťují odbornou způsobilost zaměstnanců a eliminují chyby.

2. Předpověď problémů
Pracovní zásady a standardizované programy pro modulární datová centra, například monitorování zařízení a prediktivní programy údržby, vytvářejí silný obranný mechanismus proti „neočekávaným“ událostem.

3. Zlepšená účinnost
Účinnost se zlepšuje, jak se šíří účinek poznání a jak je propagován mezi zaměstnanci. Více dobře informovaných zaměstnanců lépe zvládá řešení problémů. Redukování lidské chyby také zkracuje dobu potřebnou pro řešení problému, včetně odpovědí na telefonní dotazy na horké lince ohledně odstraňování poruch. To uvolňuje lidské zdroje, které mohou být využity účinněji.

4. Výhody sériové výroby
Standardizace dílů a procesů umožňuje sériovou výrobu modulárních datových center. Sériová výroba má výhody nízkých nákladů, vysoké kvality, snadnějších oprav a kratších dodacích lhůt.

5. Rozšiřitelnost modulárních datových center
Modulární datové centrum může být nasazeno na základě současných IT požadavků a v případě potřeby může být v budoucnu rozšířeno. V důsledku toho jsou významně sníženy pořizovací a provozní náklady.

6. Flexibilita modulárního systému
Když je modulární datové centrum instalováno, aktualizováno nebo znovu konfigurováno, samostatné komponenty, standardní rozhraní a univerzální konstrukce šetří jak čas, tak náklady.

7. Zkrácení doby na opravu poruchy
Flexibilita a zásuvné provedení modulárního datového centra umožňují dokončení mnoha operací ve výrobním závodě před jeho dodáním, například předběžnou kabeláž rozvodného zařízení, a také po jeho dodání, například opravy napájecího modulu. Statisticky je poruchovost operací provedených ve výrobním závodě mnohem menší než operací provedených na místě instalace. Ve srovnání s napájecím modulem UPS opraveným na místě instalace je stokrát menší pravděpodobnost, že modul opravený ve výrobním závodě způsobí poruchu napájení nebo jinou poruchu nebo že neobnoví svou schopnost plného zatížení.

modularni datova centra 2

Řešení modulárních datových center Delta

Řešení Delta zahrnují síťovou rozvodnou skříň, PDC (napájecí rozvodnou skříň), bateriovou skříň, síťovou skříň, chlazení umístěné mezi stojany, ochranné komponenty uliček, systém řízení prostředí, řízení přístupu, obrazové sledování, základní a vnitřní zapojovací most. Jsou plánovány následovně:

Výhody řešení modulárních datových center Delta

  1. Modulární datová centra zavádějí vrchní zapojovací systém a vnitřní stojan kabeláže je umístěn v horní části modulárních stojanů. Vysoké a nízké napětí jsou od sebe odděleny.
  2. Napájecí rozvodné skříně zajišťují napájení síťových skříní. Bateriový zdroj může být nainstalován v místnosti pro baterie.
  3. Modulární datová centra jsou dozorována s použitím nebo bez použití barevného dotykového panelu přiřazeného každému modulu. Načtení informací se provádí pomocí dotykového panelu v prvním případě nebo pomocí DAM (metodou přímého přístupu) v druhém případě.
  4. Modulární datová centra jsou vybavena bleskojistkovou ochranou třídy B a C.
  5. Dotykový panel (volitelný) zobrazuje informace o PDC, systému přesného chlazení, napájecích rozvodných skříních, prostředí ve stojanech, úniku vody, teplotě, vlhkosti, detekci kouře, stavu dveří, atd.
  6. UPS a systém přesného chlazení mají stejný tvar, velikost a barvu. Všechny skříně mají jednodílnou konstrukci.
  7. Všechny systémy UPS, přesného chlazení a monitorování jsou vyvinuty společností Delta. Základní technologie a know-how jsou majetkem oddělení výzkumu a vývoje Delta.
  8. Napájecí systémy malých a středních modulárních datových center jsou zabudovány ve skříni pro ušetření místa pro klíčová IT zařízení.

modularni datova centra 3

Více informací o produktech společnosti Delta naleznete na:
www.deltapowersolutions.com

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku