Projektování detekčních a poplachových zón EPS

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny musí odpovídat požadavkům strategie odezvy na požární poplach, přičemž rozsah navrhované ochrany objektů, střežení prostor anebo jejich části musí odpovídat požadavkům na specifikaci rozsahu ochrany (střežení).

Rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny se provádí rovněž s ohledem na požárně technické charakteristiky převažujících hořlavých materiálů a je nedílnou součástí PBŘ, stejně jako stanovení rozsahu ochrany (střežení) objektu.

Rozsah ochrany (střežení) je myšlený popis toho, zda se má jednat o systém EPS s tlačítkovými anebo samočinnými hlásiči. V případě použití samočinných hlásičů je třeba stanovit funkční cíle systému EPS.
Objekt se rozděluje na detekční zóny tak, aby mohlo být místo vzniku požáru vždy co nejrychleji identifikováno signalizací z indikačního zařízení. Detekční zóny systému EPS nemusí být vždy totožné s požárními úseky.

projektovani eps 2020 1
Při vymezení detekčních zón se přihlíží zejména k vnitřnímu dispozičnímu uspořádání a provozním podmínkám objektu, k evakuačním podmínkám, ke správnému stanovení poplachových zón a k existenci jakéhokoliv zvláštního rizika. Zvláštní důraz musí být věnován správnému vymezení těch detekčních zón, ve kterých je systém EPS použit současně k aktivaci jiných ovládaných zařízení.
V objektech chráněných systémy EPS se samočinnými hlásiči požáru musí rozdělení objektu na detekční zóny vyhovovat zejména následujícím požadavkům:

  • a) plocha podlahy jediné detekční zóny může být nejvýše 1 500 m2;
  • b) zahrnuje-li detekční zóna více jak 5 místností, musí být informace o střežené místnosti, ve které hlásič signalizuje požár, identifikována buď na ústředně systému EPS, nebo na paralelní signalizaci;
  • c) detekční zóna s neadresovatelnými hlásiči požáru nesmí přesahovat přes jeden požární úsek; hranice detekční zóny musí v takovém případě odpovídat hranicím požárního úseku a plocha podlahy detekční zóny nesmí přesáhnout mezní rozměry tohoto požárního úseku stanovené podle norem řady ČSN 73 08xx;
  • d) je-li to technicky proveditelné, musí každá detekční zóna zahrnovat jedno podlaží objektu kromě případů, kdy:
    • 1) detekční zóna sestává ze schodišťové šachty, osvětlovací šachty, výtahové šachty nebo prostoru, přesahujícího jedno podlaží, nebo
    • 2) celková plocha podlahy detekční zóny nepřesahuje 250 m2.

Při návrhu je třeba zaměřit pozornost zejména na přehlednost detekční zóny, přístupové a únikové možnosti uvnitř detekční zóny, dispoziční řešení a způsob užívání místností či prostor uvnitř detekční zóny.

projektovani eps 2020 2
Rozdělení objektu na poplachové zóny musí být provedeno v závislosti na evakuačních podmínkách a předpokládaném druhu požárního poplachu v souladu s PBŘ. U technologických celků se vychází také z technické dokumentace a návodů výrobců technologie.
Pokud místní podmínky umožňují při dodržení shora uvedených požadavků vyhlášení všeobecného poplachu v celém objektu, není rozdělení na poplachové zóny nutné (celý objekt tvoří jednu poplachovou zónu).
Poplachová zóna může zahrnovat více detekčních zón, nejméně však jednu detekční zónu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz duben 2021

ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Volně svorkovatelné konektory s technologií ecolink Volně svorkovatelné konektory jsou vhodné pro hygienická a vlhká prostředí, do drsných a obtížných podmínek, pro elektromagentická pole při svařování a pro oblasti s nebezpečím výbuchu.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.

Najdete nás na Facebooku