Výkonové jištění a rozváděče - bezpečnost nad rámec norem

Exkluzivní školení v rámci Eaton Tour 2022 zaměřené na výkonové jištění a rozváděče - bezpečnost nad rámec norem.

Bezpečnost a spolehlivost jsou u výkonových rozváděčů klíčové parametry. Jakýkoli výpadek, či porucha, mohou způsobit velké škody na majetku, nebo v horším případě ohrozit zdraví obsluhujícího personálu. Společnost Eaton si je toho vědoma a proto díky svým inteligentním jističům, promyšleným, typově zkoušeným rozváděčům a široké softwarové podpoře nabízí řešení, které vysoce převyšuje požadavky norem a zajistí spolehlivé a bezpečné napájení elektrickou energií.

Eaton Tour 2022 os

Dotazy na přednášející můžete pokládat již nyní zde. Na vaše otázky budeme odpovídat v závěru školení.

Program semináře

8.30 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 - 10.30 Zahájení, první blok přednášek

  • Provedení průmyslových rozváděčů s ohledem na vysokou míru bezpečnosti.
  • Předcházení rizika popálením elektrického oblouku.

10.30 - 11.00 Přestávka, občerstvení

11.00 - 12.30 Druhý blok přednášek

  • Digitální jističe NZM s rozšířenými bezpečnostními a komunikačními funkcemi.
  • Návrh a ověřování výkonových rozváděčů PSC dle ČSN EN 61439-2 s využitím programu E-Config.

12.30 - 13.00 Odpovědi na vaše otázky

13.00 Oběd

O Eaton Tour 2022

Exkluzivní školení, každé město jiné téma, kterým vás provedou specialisté na danou problematiku. Na školeních budou k dispozici vzorky, funkční panely, katalogy a mnoho dalšího.

Prezenční školení:
V ceně prezenčního školení je zahrnuto: osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě, vybrané materiály v elektronické podobě, občerstvení, dárek protection box (změna dárku vyhrazena).
V případě omezení Covid, proběhne vysílání on-line včetně možnosti pokládat dotazy.

On-line školení:
Odkaz pro sledování školení Vám zašleme den před akcí.